Snoep en familie Schijvens 2(7) serie 3

  • Datering van het verhaal: 6 oktober 2006

Theresia, meer dan een parochie …..

Als bewoners van de parochie Theresia heeft de familie Schijvens haar steentje bijgedragen om de wijk prettig leefbaar te maken. Antoon, Toon en Ton hebben de firma Schijvens van dichtbij meegemaakt. In 1926 beginnen de gebroeders Schijvens hun zoetwarengroothandel Schijvens-Mommers aan de Heikantsebaan. Het bedrijf komt bij Antoon en Toon begin dertiger jaren van de vorige eeuw in beeld, als het bedrijf zich vestigt aan de Veldhovenring, als groothandel annex winkel. Om een beeld van de inrichting en het assortiment te krijgen kunt u het beste een bezoek brengen aan “De Soete Inval” in de Nieuwlandstraat. Zaken als stroopsoldaatjes, “jodenvet”, duimdrop, “sjepdrop” zijn daar nog te koop. Met “sjepdrop” maakte je zelf “sjepdrank”. Een stukje speciale drop in een flesje water en schudden (meestal gebruikte men daar een Exota fles met beugeldop voor). Daarna moest het geheel een dag of wat in een donkere ruimte staan (bij Toon de kelder). Snoep was een luxe; Toon heeft vele malen met een “halfke” in zijn hand voor de etalage gestaan. Hij kan zich dit als de dag van gisteren herinneren. Snoep werd ook verkocht door Huubke van Dongen, in een winkeltje tegenover Antoon en Toon. Hij was duurder, maar je kon er wel poffen. Het pand aan de Veldhovenring van de firma Schijvens had in de dertiger jaren van de twintigste eeuw al een ruime historie achter zich. Het is een oud “fabriekspand” waar textielnijverheid heeft plaatsgevonden. In die tijd waren de panden 90-92 en 94 nog één pand. De splitsing vond plaats in 1910. Het is een Kempisch verdiepingshuis (een tweebeukig huis met alleen een verdieping aan de voorzijde). Later is de groothandel verplaatst naar de Van Sasse van Ysseltstraat tegenover het patronaat van de wijk.

We kwamen Antoon Schijvens al tegen in het bestuur van “Jeugdbelangen van de Theresiaparochie”. Hij was ook actief in het St. Nicolaas comité; in deze functie heette hij in 1960 St. Nicolaas welkom in Tilburg, samen met burgemeester Becht. Hij zorgde er voor dat St. Nicolaas, ondanks zijn drukke schema, een bezoek bracht aan de wijk. Tijdens deze gelegenheid deelden Zwarte Pieten bonnetjes uit aan de kinderen. Dit is meerdere jaren het geval geweest; Marinus kan zich als de dag van gisteren herinneren dat hij met zo’n bonnetje bij de Fa. Schijvens aan de Veldhovenring een snoepzak kreeg. Je keek dan je ogen uit aan de suikerbeesten en chocoladepoppen in de winkel. Je hoopte dat St. Nicolaas dat gezien had. Dikwijls ”reed” hij één of meerdere suikerbeesten op tafel tussen de pepernoten en kleine suikerbeestjes die gestrooid waren tussen het speelgoed. In 1966 vierde de Zoetwarengroothandel Schijvens-Mommers zijn veertigjarig jubileum. Naast het 40-jarig jubileum van de directeur Antoon, vierde zijn broer Jo het feit dat hij veertig jaar in dienst was. Twee andere werknemers, Frans Smulders en Gerard Hamers, vierden respectievelijk hun vijfentwintig en twintigjarig dienstverband bij de zaak.

In Tilburg waren de wagens van de Fa. Schijvens een bekende verschijning in het stadsverkeer. Het ”jeugdwerk” deed nooit een vergeefs beroep op de familie Schijvens. Ze waren altijd bereid voor een schoolreisje of andere feestelijke gelegenheid snoep beschikbaar te stellen. Antoon was op vele terreinen actief; zo was hij onder andere bestuurslid van de Nederlandse Grossiersbond voor Zoetwaren, afdeling Tilburg.

In 1950 is N. Claasen, grossier in suikerwerken, de voorzitter (hij werd geboren in Oss op 4 juli 1887 en overleed in Tilburg op 15 maart 1963). De winkel van Schijvens is verleden tijd en de groothandel had geen zelfstandig bestaansrecht meer toen de buurtwinkels in de jaren zeventig het loodje legden. De supermarkten kwamen in de plaats van de bakker, groenteboer, melkventer, slager en kruidenier. Het poffen was voorbij. De ijskast deed zijn intrede.

In het volgende deel gaan we terug naar de vijftiger jaren en volgen we de ontwikkeling van de ijsbaan naar kunstijsbaan.

Foto’s: 1: Winkel eind jaren dertig; 2-3: Intocht St.Nicolaas 1960; 4: Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan; 5: Locatie Veldhovenring derde pand van links.

 

Met dank aan: Jos de Kousemaeker

Media