Het Tilburgse carnaval tot 1970

  • Datering van de gebeurtenis: 1847-1970

Het Tilburgse carnaval

In 1847 werd door de geestelijkheid het veertigurengebed op vastenavond ingesteld.
Het is niet uitgesloten dat dit gebruik juist met carnaval werd geïntroduceerd om dit feest de kop in te drukken. Vanaf 1857 werd het openbare carnaval in Tilburg geheel verboden. Het speelde zich daarna achter gesloten deuren af. In die tijd gingen vele Tilburgers die het feest niet in besloten kring wilden vieren naar Den Bosch, Breda of zelfs Antwerpen.
In de jaren na de oorlog moesten de Tilburgers zich tevreden stellen met de carnavalsbals, al of niet in besloten kring. In 1957 en de volgende jaren mocht de jeugd in de wijk Jeruzalem een optocht houden. In 1960 uiteindelijk verleende het College van B & W toestemming voor een kinderoptocht door het centrum: een groot succes. 3000 Kinderen en 20 wagens namen deel, en ruim 30.000 mensen stonden langs de kant. Het zou de definitieve stoot tot een openbaar carnaval in Tilburg blijken te zijn.
In 1962 werd er een kleine optocht gehouden, in 1963 vond de eerste illegale intocht van Prins Louis Goewie van de Bierpompen plaats. Maar de politie greep in, ook het jaar daarop.
In 1965 werd eindelijk een vergunning verleend voor een optocht en wel op zondag 28 februari. Deze trok maar liefst 70.000 belangstellenden. In de jaren na deze eerste grote optocht werden er steeds meer activiteiten georganiseerd, hoewel de meeste daarvan zich toch nog voornamelijk in de zalen afspeelde. Wel werd het aantal deelnemers aan de optocht ieder jaar groter, en verstrekte de gemeente steeds meer subsidie voor het carnaval.
In 1967 was voor het eerst een officiële ontvangst van de Prins op het stadhuis door de burgemeester. Dit was een belangrijk moment, want hiermee liet het college blijken positief tegenover het openbare carnaval te staan. In 1970 meldde burgemeester Becht dat Tilburg was opgenomen in de rij van carnavalssteden.

Bron. Paul Spapens: Vrouwke, ´t is Vastenaovend. Geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg (Tilburg, 1996).

afb. 1: Carnavalsoptocht in de Koningswei, jaren zestig.
afb. 2: Burgemeester Cees Becht en prins carnaval Willem d´n Irste in 1967.
afb. 3: Tijdens carnaval 1950 organiseerde de T.M.H.C. Forward een gekostumeerde hockeywedstrijd.
afb. 4: Tafeltennisvereniging "Ons Genoegen" uit Tilburg. Samen carnaval vieren in de Langestraat, 1950.

Tilburg Wiki:

Media