175 jaar zusters van Liefde (slot)

  • Datering van het verhaal: 19-03-2007

In 2007 zijn de Zusters van Liefde honderdvijfenzeventig jaar in Tilburg gevestigd. In de eerste vier delen hebben wij in vogelvlucht enkele belangrijke feiten vermeld. In dit slot maken we enkele sprongen in de tijd en komen via 1940 in 2005 terecht en nodigen u uit sprongen of sprongetjes terug in de tijd te maken.

Een sprong in de tijd

De congregatie breidt in de loop van de jaren enorm uit. Op het hoogtepunt, in 1940, zijn er 4296 leden, werkzaam in 24 ziekenhuizen (waarvan 21 in Nederland). In Tilburg zijn de zusters werkzaam in het St. Elisabethziekenhuis onder leiding van leken(regenten)bestuur; daarentegen in Oss bijvoorbeeld, zijn zij de stichteressen van het St. Anna ziekenhuis (huidige Bernhoven, locatie Oss). Als voorbeeld noemen wij nog de 87 lagere scholen waar de zusters in dit topjaar werkzaam zijn. Vele Tilburgse meisjes hebben les gehad van de zusters. In de volksmond worden de zusters soms als kwinkslag “De krengen van Barmhartigheid” genoemd.
Anno 2005 telde de congregatie nog 941 leden, van wie 599 in Nederland; goede tweede is Indonesië met 220 leden. De gemiddelde leeftijd is hoog; daarom is het overgrote deel van de zusters in Nederland van hun welverdiende rust aan het genieten. In veel gevallen dragen zij hun steentje nog steeds bij om de congregaties draaiende te houden en hun medezusters te verzorgen. Wellicht een idee om naast het beeld van hun stichter een beeld te zetten van een zuster en een frater. Deze laatste congregatie mag nog twaalf jaar wachten alvorens ze vijfenzeventig jaar bestaan. Dat beeld hebben ook zij overigens al lang verdiend.

 

Uw verhalen, foto’s en andere herinneringen aan de Zusters van Liefde zijn van harte welkom.

Met dank aan:
Zuster Lilian, Mevrouw Lianne van het Generaal Archief van de zusters te Tilburg en
Jos de Kousemaeker

Literatuur: o.a.: “Drie begijnen zijn begonnen”, zuster Alix van de Molengraft 1992 (Tilburg

Foto's:

1) de stichter Mgr. Zwijsen
2) Moeder Leijsen, de eerste Overste
3) Spreuk: "Liefde, zonder eigen Liefde"

Tilburg Wiki:

Media