De kerkklokken van Goirke (slot)

  • Datering van de gebeurtenis: begin jaren vijftig van de 20e eeuw.

 

 

Als een van de reacties op vorige twee artikelen over ‘De kerkklokken van het Goirke' ontving ik per email twee oude foto's. De foto's zijn gestuurd door Chantal van Erve - Schoenmakers en komen uit het familiealbum van haar vader Leo Schoenmakers. Deze twee foto's zijn gemaakt rond 1930, vanaf de voorste torenspits van de kerk van het Goirke, Tilburg. Op een foto (afb. 1) met zicht op de Goirkestraat naar het noorden zien wij de tramrails van de tram naar Waalwijk. Op de achterkant van deze foto stond: "...achter de schoorsteen van fabriek Eras is de Boerenbond". Op de andere foto ziet men vaag de kerk van de Theresia-parochie voor een deel nog in de steigers staan. Ook zien we een open veld waar de Vigiliusstraat en Leo-XIII-plein nog zullen komen. Heel duidelijk ziet men ook de woningen aan de Veldstraat en Minister Talmastraat. (afb. 2)

De Minister Talmastraat was een met sintels verharde weg achter de fabrieken van George Droge en Mommers. Ook stond hier een ketelhuis met stoommachine met een groot wiel met drijfriem, meen ik mij te herinneren. Soms maakte ik een omweg, lopend van school naar huis, om hier te blijven kijken. Sommige huizen in de Minister Talmastraat waren erg bouwvallig en waren met een bord "Onbewoonbaar" verklaard. De sfeer rond deze huizen én die in de buurt van de Veldstraat kwam voor mij weer tot leven bij het lezen van het boek "Angela's Ashes" door Frank McCourt. De auteur beschrijft hierin zijn jeugd in de ‘lanes' van het katholieke Limerick.

Verder in de Minister Talmastraat waren de sporen van de bominslag, met een V-1 in 1945, nog lang te zien. Op die fatale dag zag mijn ouder broertje, in de Houtstraat, deze V-1 in glijvlucht op 50meter hoogte voorbij komen. Hij wees een van de Engelse soldaten, die met zijn etenstin in een rij wachtte op zijn maaltijd, naar het toestel. Deze soldaat schreeuwde naar zijn makkers, terwijl hij mijn broer neerduwde: "Lay down". Even later volgde een enorme explosie. Mijn broertje krabde later een glasscherf uit zijn hoofd. Later ook vertelde mijn moeder dat de kinderwagen, waarin ik lag, ook glasscherven lagen.

Twee foto's tonen het interieur van de kerk. Op de muur in de absis, bij het hoofdaltaar, keek ik vroeger als misdienaar hoog op naar een allegorische voorstelling van het aartsparadijs, met manden vol fruit, engelen, Adam en Eva, enz. Het leek een iets té grote houtskooltekening. Heel hoog, boven hetzelfde immens hoge altaar hingen mijn ‘Kerkklokken van het Goirke' in de toren.

Afb. 1. Goirkestraat, foto vanaf voorste kerktoren genomen (ca. 1930)

Afb. 2. Veldstraat, Min. Talmastraat (ca. 1930).

Afb. 3. Hetzelfde zicht op de Veldstraat 50 jaren later.

Afb. 4. Foto in richting Julianapark (1965)

Afb. 5. Dezelfde richting maar nu 10 jaren later.

Afb. 6. Groeseindse kerk 1974

Afb. 7. Sint Janschool, Van Hogendorpstraat (1974)

Afb. 8. Hoofdaltaar van Goirkese kerk, foto P.de Croon (2003)

Afb. 9. Interieur met kerkbanken (2003)