Kermis tachtiger jaren

  • Datering van het verhaal: Medio tachtiger jaren

Ieder een kans in de tachtiger jaren

We gaan terug naar het begin van de tachtiger jaren in de twintigste eeuw. Inmiddels (anno juli 2008) alweer ruim vijfentwintig jaar geleden. We worden uitgenodigd door de gemeente om deel te nemen aan de Kermis.

In de jaren tachtig bezochten wij meerdere jaarmarkten in o.a. Noord-Brabant. Hierbij was uiteraard de Tilburgse jaarmarkt tijdens de kermis. Na aanleiding van deze deelname werden wij door de marktmeester gepolst of wij zin hadden om de ruimte tussen het kermisterreinen op de Besterd en het N.S. plein op te vullen met enkele kramen. Dit zou in 1983 zijn beslag krijgen.

Deze kramen zouden worden opgesteld op een destijds nog braakliggende terrein. Zonder dat we wisten waaraan wij begonnen, schreven wij in met een drietal kramen. Het staangeld voor negen dagen was nauwelijks hoger dan voor de jaarmarkt.

Vol enthousiasme bouwden wij op zaterdagochtend onze kramen op. De kermis werd toen nog op zaterdagmiddag om 14.00 geopend. We waren ruim op tijd klaar en konden als echte kermisexploitanten naar de officiële openingsreceptie.

Iedere dag moest alles worden ingepakt en de dag daarop weer opgebouwd worden. Dit inpakken was iedere avond rond de klok van 01.00 uur en de volgende dag moest alles weer rond 13.00 uur weer gereed staan. Een klus die voor ons makkelijk te klaren was, wij woonde amper een kilometer verwijderd van onze "tijdelijke"stek.

Al snel werd duidelijk dat onze aanwezigheid op de kermis een succes was. Wij verkochten dezelfde pluche beesten als men kon winnen op de kermis. In deze jaren was o.a. de roze Pink Panther in pluche een bestseller. Wij hadden een enorm aantal op de kop getikt, enwel voor een zeer acceptabele prijs. Ze gingen als zoete broodje over de "toonbank". De gevestigde speelgoedhandel was hier niet blij mee, zij gingen met hun prijs onder die van ons zitten. Wij hadden marge genoeg en daalde lachend in prijs en gingen weer onder hun verkoopprijs zitten. Uiteindelijk haakten zij af en wij wonnen het pleit. Hun klachten bij de gemeente werd niet gehonoreerd.

De twee daarop volgende jaren waren wij wederom van de partij, steeds met actuele pluche figuren. In het vierde jaar kregen van de gemeente een uitnodiging om te komen praten op het stadhuis met wethouder van de Aa, de verantwoordelijke wethouder voor de kermis. Wij mochten wederom op de kermis staan, één klein nadeel, het staangeld werd iets hoger. De stijging was maar slechts 1000 % ( Dit zijn drie nullen). Dit risico was voor ons te groot en wij haaktee beleefd af en dankten de gemeente voor hun medewerking. Dat er een verhoging aan zou komen hadden wij verwacht, dat deze toename tegen viel kwam door het feit dat we drie jaar lang voor een schijntje hadden mogen deelnemen.

De opzet van de kermis werd aangepast, de pleinen werden met attracties aan elkaar "geregen". De enige onderbreking was de oversteekplaats bij de Spoorlaan. Deze onderbreking is sinds twee jaar eveneens opgevuld.

Wij kijken nog met genoegen terug naar de tijd dat wij hebben mogen deelnemen aan de kermis. Wellicht hadden wij één van laagste staangelden. Voor ons was het een feest en genoten van het vrolijke publiek, bij ons hadden zij altijd prijs......

Rien van der Heijden
Juli 2008 (173)

Bijlagen:
Foto 1 en 2:
Opbouwdag, hoe gaan we het doen. Op foto 1 onze buurman op de kermis Frits van de "Soete Inval" . Hij heeft wel zijn staanplaats langer gehouden.
Foto 3,4, en 5 :
Onze kramen, op foto 4 , de "beroemde" roze panthers

Tilburg Wiki:

Media