Majoie 'Gulden Vlies' sigaren

  • Datering van het voorwerp: 1900-1958

Er zijn steeds minder mensen die het aandurven om ergens een sigaar op te steken. Vroeger was het roken van een sigaar voor veel mensen een luxe, iets voor feestelijke gelegenheden en op zondag. Ook Tilburg had zijn sigarenfabrieken.
In 1920 waren dat er vierentwintig, maar de meeste kleinschalig van opzet.
Soms was het niet meer dan huisvlijt.

Majoie aan het Wilhelminapark met zijn latere ‘Gulden Vlies-sigaren’ was hier de grootste sigarenfabrikant met 450 werknemers in 1925. Het maken van sigaren was en bleef handarbeid (afb. 1 en 2). In een tijd dat ze nog 80 werknemers hadden, produceerde Majoie totaal al zeseneenhalf miljoen sigaren per jaar!

De familie Majoie was uit Hilvarenbeek afkomstig.
Godefroid Majoie (1880-1949) zorgde voor het geld en compagnon van der Voort uit Boxmeer voor de kennis en ervaring van het sigaren maken. In 1900 begonnen zij met tien werknemers aan het Wilhelminapark; dat werden er tachtig in 1907 en vierhonderdvijftig in 1925. In 1910 werd v.d.Voort verzocht om op te stappen en werd de firmanaam gewijzigd van ‘Majoie & v/d Voort’ in ‘G.&S. Majoie’.
Broer Samuel Majoie (1873-1963) kwam Godefroid assisteren.
In de loop van de twintiger jaren werd de naam ‘Gulden Vlies‘ (afb. 3) van de duurste sigaar tot firmanaam van het bedrijf. Dus ‘Gulden Vlies sigarenfabrieken, voorheen G&S Majoie’ (afb. 4).

Met de concurrentie van thuiswerkers waren de lonen laag bij Majoie, wat in 1901 en 1927 tot stakingen leidde. De lonen elders in Brabant waren lager dan hier. Reden genoeg voor Majoie om voor kortere en soms langere tijd een filiaalbedrijf
in Lage en Hoge Mierde, Reusel, Maastricht, Eindhoven of Hilvarenbeek
in te schakelen.
In november 1934 ging de voorraad sigaren aan het Wilhelminapark 69-70 in rook op, maar anders dan gepland. Een grote uitslaande brand verwoestte de fabriek
en magazijnen.
Het leverde geen vermelding in het Guinness book-of-records op, maar in 1935 maakte ‘Gulden Vlies’ wel de grootste sigaar ter wereld (afb. 7), met een lengte
van 120 cm! Jammer genoeg zonder vermelding hoeveel dagen men nodig zou hebben om die op te roken. Het oude record stond op een lengte van 84 cm.

In 1958 wordt de ‘Gulden Vlies’ sigarenproductie in Tilburg stopgezet en is het bedrijf verkocht aan Alto in Turnhout.
Nu zijn er nog honderden verzamelaars in Nederland van sigarenbandjes druk bezig om hun collectie van de Tilburgse Majoie ‘Gulden Vlies’-bandjes (afb. 8) compleet te krijgen.

Met dank aan Frans Majoie

Afb. 1: Gebruikelijk opstelling van de sigarenmakers. Opname van rond 1920.

Afb. 2: Afdelingchef Leenhouwers demonstreert het maken van een sigaar in de vijftiger jaren.

Afb. 3: Advertentie uit 1916, waarop ‘Gulden Vlies’ nog de benaming is van de duurste soort Majoie-sigaren. (RAT-039498)

Afb. 4: Advertentie uit de twintiger jaren voor de ‘Gulden Vlies’ sigaren

Afb. 5: Briefhoofd uit 1933. Levering per voerman en betaling per wissel.

Afb. 6: Fantasierijke weergave van de Majoie Gulden Vlies sigarenfabriek, Wilhelminapark 69-70 rond 1920.

Afb. 7: Krantenfoto uit 1935 met bedrijfsleider C.v.d.Hout met zijn 1,2 m lange sigaar.

Afb. 8: Enkele van de tientallen soorten ‘Gulden Vlies’ sigarenbandjes.

Afb. 9: ‘Gulden Vlies’ als jonge vent.

Afb. 10: ‘Gulden Vlies’ op leeftijd

Afb. 11: ‘Gulden Vlies’ bestelwagen in 1955. (RAT 039508)

Tilburg Wiki:

Alle rechten voorbehouden