Frater Serenus Sparidans

  • Geboortedatum: 23-03-1900
  • Sterfdatum: 13-09-1975

Onze heeroom! Ome Kees-frater noemden we hem, omdat we namelijk nog een andere ome Kees in de familie hadden. Wijs en beminnelijk, zo zou ik hem in het kort willen kenschetsen.

Geboren in de toenmalige Veldstraat op 23 maart 1900 als Cornelis P.J. Sparidans, als tweede zoon in het gezin. Mijn vader was de andere zoon; zussen heeft hij nooit gekend. Op 17-jarige leeftijd trad hij in bij de Fraters van Tilburg aan de (toenmalige) Gasthuisstraat, koos bij zijn professie de naam "Serenus" en volgde de opleiding tot drukker bij de tot die Congregatie behorende "Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis", later bekend geworden onder de naam "Uitgeverij Zwijsen". Van die drukkerij was hij gedurende de laatste 25 jaar van zijn werkzame leven directeur. Toen hij met pensioen ging was hij nog een aantal jaren Overste van het Fraterhuis in Loon op Zand.

Nadat "ons moeder" overleed in april 1944 en "onze pa" achterbleef met acht minderjarige kinderen, werd hij tot toeziend voogd benoemd. In de praktijk hebben we daar overigens niet veel van gemerkt en dat was volgens mij ook niet nodig. Wel kwam hij een of twee keer per jaar bij ons thuis op bezoek en bleef dan een of twee nachtjes over. Dat was altijd een min of meer feestelijke aangelegenheid waarbij er, door mijn zussen, extra aandacht aan het eten werd besteed. Overigens was zulks nauwelijks aan hem besteed want hij was heel bescheiden van aard.

Eenmaal met pensioen kwam hij ook elk jaar wel een keer bij ons in Uden logeren en onze oudste, Bart, mocht hem heel graag. Maar ook mijn echtgenote Irène, alsmede ikzelf bewaren goede herinneringen aan hem. Op 13 september 1975 kwam hij te overlijden en werd hij begraven op het kerkhof van de fraters bij Huize Steenwijk te Vught.

 

Foto 1: Frater Serenus Sparidans, op een leeftijd van ca. 65 jaar

Foto 2: Het gezin waaruit Frater Serenus voorkomt, gemaakt voor zijn intreding bij de Fraters op 17-jarige leeftijd (1917). Links mijn opa, in het midden Frater Serenus (Kees), daarna mijn vader, J.C.M. (Sjaak) Sparidans (toentertijd 19 jaar) resp. mijn oma

Foto 3: Frater Serenus met zijn moeder (mijn oma), omstreeks 1935

Foto 4: Tijdens een van zijn bezoeken aan ons thuis in de Minister van Sonstraat (omstreeks 1950). Bovenste rij v.l.n.r. mijn zussen Annie en Sjaan Sparidans resp. Fien van Weert, de verloofde van mijn oudste broer Walter, die toentertijd, evenals mijn broer Adrie, als dienstplichtig soldaat in Nederlands Indië diende . Onderste rij v.l.n.r. mijn zus Ria, Ome Kees-frater (frater Serenus), mijn vader Sjaak Sparidans, mijn zus Bep resp. ikzelf. Mijn jongste broer Kees staat er niet op; waarschijnlijk omdat HIJ de foto heeft gemaakt.

Media