Tilburg, als 'een dorp'

  • Datering van de gebeurtenis: Omstreeks 1948

 

Gisteren nog plaatste ik een bijdrage op het "Geheugen van Tilburg" onder de titel "Langs het tuinpad van mijn vader ........", ontleend aan het lied van Wim Sonneveld over "Het Dorp van toen".

Ik beschreef daarin mijn herinneringen aan de vroegere moestuin van mijn vader, omstreeks 1948.

Van verschillende kanten kreeg ik daarop een reactie waaruit een vergelijkbare nostalgie sprak met herinneringen aan "vroeger", maar ook de vraag "waarom ook niet het lied zelf, als bijlage?"

Niet iedereen heeft het, ofschoon het via verschillende sites op internet integraal te beluisteren valt. Wim Sonneveld is al lang niet meer onder ons, dus ik neem aan dat hij er geen bezwaar tegen zal hebben als ik probeer om "Het Dorp" van hem te uploaden naar het "Geheugen".

Kijken of het lukt en of het ook te beluisteren valt !

 

Louis Sparidans