Herinneringen aan de Piushaven

  • Datering van de gebeurtenis: 1 en 2 augustus 2009

In het weekend van 1 en 2 augustus was er in de Piushaven het evenement Tilburg te Water.
De insteek was het varend erfgoed te tonen, daarnaast werd er aandacht besteed aan het andere bewegend erfgoed zoals oude tractoren, vrachtauto’s, auto’s, woonwagens, motoren en bromfietsen. Het gemeenschappelijk doel van alle eigenaren is dit erfgoed te behouden voor de toekomst. De basis van het behoud is een uitvoerige restauratie. Voor velen is het restaureren een periode die vele jaren in beslag neemt. Daarna begint het varen en rijden en het onderhoud en behoud.
In en rond de Piushaven, een unieke locatie in Tilburg, kon men niet alleen genieten van dit erfgoed, men kon het ook zien varen en rijden. Dit alles omlijst met de nodige mogelijkheden de innerlijke mens op tijd te laven. Voor jong en oud een evenement dat zeer geslaagd genoemd mag worden...
In samenwerking met het Geheugen van Tilburg en de Stichting Verhalis werden op beide dagen verhalen verzameld. Deze filmpjes kunt u bekijken door op de icoontjes te klikken.

Gerard Teuben, Video 3
Tachtig jaar. Hij heeft Tilburg bezocht met zand- en grindladingen. Heeft gemengde gevoelens aan de Piushaven overgehouden. Hij vindt het jammer dat tegenwoordig alles zo snel gaat. Stilliggen in het weekend is er niet meer bij.


Emmy van Helfteren, Video 4
Vertelt over het schaatsen tot aan de zwaaikom. Heeft een unieke herinnering aan de firma van Raak. Ze gingen daar spelen, waarbij ze op zoek gingen naar carbitresten in oud ijzer. Deze staken zij in brand. Dat haar moeder hier achter kwam, werd veroorzaakt door de geur die in de kleren was achtergebleven.


Leon van Ierland, Video 5
Haalt herinneringen op van een van de bedrijven rond de Piushaven. Hij vertelt over de firma van Raak. Geen onbekend bedrijf in Tilburg, vooral destijds bekend als oud-ijzerhandel. Tegenwoordig zit het bedrijf nog steeds aan het Wilhelminakanaal, alleen een stuk noordelijker. Hij zag een keer dat de medewerkers in de haven met een roeiboot een lijk vooruit dwuden. Hij kwam daardoor bijna te laat op school.


Gerard Teuben, (deel 2) Video 6
Hij zag bij zijn rondgang door de haven de zogenaamde “Westlanders” liggen. Platte boten die gebruikt werden om koolsoorten naar de veiling te vervoeren. Soms waren de waterwegen zo smal dat men elkaar nauwelijks kon passeren. Op een dag kregen ze rode- en witte kool, en bloemkool naar hun hoofd geslingerd. De knecht kreeg de opdracht deze snel in zekerheid te brengen. Ze hadden de gehele week kool te eten.


H. Tibosch, Video 7
Blikt terug op zijn schippersperiode voor de Tweede Wereldoorlog. Weet nog dat ze in 1934 in Tilburg lagen. Een tante uit Udenhout kwam toen op bezoek, zij werd in een roeiboot gezet. Vader hield de riemen vast, het leek net of tante zelf kon roeien.


Mieke-Nelie van der Heijden, Video 8
Introduceert het boek over de Piushaven, na een tweetal kleinere versies komt er eind 2010 een kloek exemplaar. Opgebouwd rondom verhalen van bewoners en gebruikers van de Piushaven. De verhalen, verzameld tijdens dit weekend, spelen een rol in dit project. De titel is Havengezichten, het beschrijft de periode 1920-2020.


Mevrouw Amelsfort Video 9
Geboren in de Gildebroederstraat, vertelt over de bombardementen in de Gildenbroederstraat en omgeving waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Men ging schuilen bij de firma Schraven-Eijsbrand.


Maureen Witlox, Video 10
Een van de vele vrijwilligers vertelt over haar woonplek aan de Piushaven.


Ton van Bommel, Video 11
Zijn eerste viservaring met een bamboehengel: hij ving een forse snoek. Hij geniet nog steeds van deze plek.


Martie de Brouw, Video 12
De eigenaar van Lips Textielreiniging, een bedrijf dat aan de Piushaven is gevestigd. Hij onderstreept het feit dat het bedrijf geen water uit de Piushaven gebruikt en eveneens niet loost op de Piushaven. Er wordt vooral textiel gereinigd voor de verzorging en bejaardenhuizen van de Wever. En voor de beide ziekenhuizen in de stad. Bij elkaar 100.000 kg per week


R.J. Adam, Video 13
Neemt ons mee naar de Piushaven en zijn vissersverleden.


Ria en Jan van Laer, Video 14
Liggen met hun boot in de haven in het kader van Tilburg te Water.


Piet en Annie Huijbregts, Video 15

Ex-bewoners van het eerste uur. Ze hebben nog van dichtbij het dempen van een arm van de haven meegemaakt. Dit gebied werd ingericht als woonruimte. Ze wonen momenteel in Tilburg Noord, maar missen hun stekje in de binnenstad.


De heer Visser, Video 16
Vist graag en vindt het een behoorllijke haven.


De heer Wim Vermeulen, Video 17
Haalt herinneringen op aan de firma van Loon. Hij kwam voorbereid naar het evenement, hij had zijn verhaal thuis al uitgewerkt. Over graanhandel van Loon en manege van Loon.


Dan de Boer, Video 18
Schipper van de Albatros, die in de Piushaven ligt.

Tilburg Wiki: