Horecageheugen van Tilburgers

  • Datering van het voorwerp: 2009

Wie heeft er geen bijzondere herinneringen aan een (buurt)café of restaurant?Omdat veel horeca-ondernemingen, voor je gevoel, om de tien jaar een andere naam of ‘uitbater' hebben is het boeiend om je geheugen op te kunnen frissen met ‘Het groot Tilburgs Horecaboek; de historie en anekdotes' (afb. 1).
Met gegevens over 511 verschillende ondernemingen, waarvan een beperkt aantal buiten Tilburg, heeft Patrick Verbunt een forse klus geklaard. Knap om honderden mensen bereid te vinden hun persoonlijke herinneringen op papier te zetten. Begrijpelijk dat hij de nodige hulp heeft gehad om vervolgens deze vloedgolf aan tekst, gecombineerd met duizenden jaartallen en duizenden foto's in drie jaar tijd om te vormen tot een overzichtelijk gevarieerd naslagwerk.

Na het doornemen blijkt dat uitbaters respect verdienen voor de initiatieven om klandizie te trekken en daarbij een sociale functie te vervullen. Zoals het aantrekken van carnavals- en biljartverenigingen of het organiseren van kaartclubs voor toepen, jokeren of hoogjassen. Zelfs een reis'vereniging' kun je een tehuis bieden.
Veel eenmalige gebeurtenissen en initiatieven komen ter sprake zoals het vastplakken van een guldenmunt op de vloer om de aanwezige gasten te laten genieten van de binnenkomers. Of dat er eens oude bokken op het biljart te gast waren.

Ook komt er met de ‘Duitslandvaarders' een stukje lokale geschiedenis aan de orde.
Begin zeventiger jaren met de relatieve werkloosheid hier waren de lonen in Duitsland in de bouw een stuk hoger, waardoor veel Tilburgers hun brood tijdelijk in Duitsland verdienden. Zij hadden wat extra om te spenderen!

Leuk om te zien dat zo'n markante, maar toch pretentieloze onderneming als ‘Het Dorstige Hert' aan de Bredaseweg (afb. 2) de meeste aandacht krijgt van een veelheid aan mensen die er goede herinneringen aan bewaren.
Het uitgeven van dit boek past in de stijl van Patrick Verbunt die in 2005 werd uitgeroepen tot meest markante ondernemer in zijn sector, mede door de hoogte van zijn prijzen afhankelijk te maken van de AEX-beursindex.

Afb. 1: Cover van ‘Het groot Tilburgs Horecaboek; de historie en anekdotes' compleet met voorgedrukte koffiekringen.
Afb. 2: ‘Het Dorstige Hert' in 1993 (RAT-016224)

(Aanvullingen op dit ‘Horecageheugen-van-Tilburgers' zijn van harte welkom op deze site ‘www.geheugenvantilburg.nl' ! )

Media