Raadselkerk is terecht

  • Datering van het voorwerp: 1931

Ook Erik Mentink, die al eerder reageerde op het artikel over de raadselachtige kerk, bleef doorzoeken naar de kerk die in de Powerpoint presentatie over Tilburg terecht was gekomen en absoluut niet de Theresiakerk uit Tilburg is.

Uiteindelijk vond hij op de website van de gemeente Hulst in Zeeuws Vlaanderen een foto van de bewuste kerk (afb. 1 en 2) met daarbij de volgende tekst

De parochiekerk H. Theresia van het kind Jezus stamt uit 1931.

De kerk is ontworpen door architect F.B. Sturm in de traditionele stijl van wat genoemd wordt de Delftse School. Waardigheid, gezag en eerbied zijn de kenmerkende begrippen bij deze stijl, die zorgen voor zoveel mogelijk gesloten bakstenen gevels, steil hellende pannendaken, met kleine overstekken en de toepassing van eenvoudige, traditionele hoofdvormen uit de vroeg-christelijke bouwkunst.
Symmetrie en regelmaat zijn heel belangrijk in deze stijl.
In de kerk zijn de grote gemetselde paraboolvormige gewelven indrukwekkend.

Ook de pastorie en de processiegang met zeven kappelletjes zijn opgenomen in het Rijksmonumentenregister.
Het exterieur is volledig en het interieur is nagenoeg geheel in originele staat.

Daarmee is dit raadsel opgelost maar blijft nog steeds de vraag wie die bewuste presentatie heeft gemaakt. Ik heb een paar dia's ervan hierbij geplaatst, wellicht herkent de maker ze of iemand ze die ons naar de maker kan leiden.

Henk van Mierlo

Nuenen

Bronnen:
Website gemeente Hulst (afb 1 en 2)
PPS: 24 FOTO'S UIT EEN OUDE DOOS VAN DE MOOISTE STAD VAN NEDERLAND E.O. (afb. 3 t/m 8)