De Karl Marx Universiteit als roman

Datering van het voorwerp: 26-11-2009

Tymen Trolsky (Jasper Mikkers) heeft Tilburg verrijkt met de ‘Karl Marx Universiteit', een volwaardige Tilburgse roman.

Duizenden na-oorlogse baby-boomers zijn direct of indirect betrokken geweest bij de eerste universitaire revolutie van ons land, in 1969. De negendaagse bezetting van onze universiteit heeft ervoor gezorgd dat, in de huidige tijd, studenten op universiteiten hetzelfde aanzien hebben als de vakbonden bij het bedrijfsleven. Als het moet de tanden laten zien.

In een meeslepend verhaal laat Jasper Mikkers ons genieten van de gewetensconflicten van de huisvader en oudere journalist van Het Nieuwsblad van het Zuiden, Fedde Reephof. Zijn uitbundige liefde voor studente Nicole speelt in de typische sfeer van eind jaren zestig.

Knap zoals het Jasper is gelukt om die sfeer in Tilburg onder Becht, op de universiteit onder Van Boven en op de studentenflats in de Prof. Verbernelaan uit de zestiger jaren weer te geven. Velen van ons zullen met enige heimwee terugdenken aan die tijd.

Omdat de namen van de direct betrokkenen bij de studentenopstand zijn gewijzigd, is het een uitdaging om te raden wie die mensen waren.

Het boek is tevens een eerbetoon aan al de betrokken studenten die erin geslaagd zijn om de bezetting zonder problemen met de politie te realiseren. Dit in tegenstelling tot de latere schermutselingen in Amsterdam of eerdere straatgevechten in Parijs. De eis van ‘inspraak op alle geledingen' is niet, maar een mentaliteitsverandering is wel gerealiseerd.

Dit boek past volledig in de reeks van waardevolle romans over Tilburg, met voorgangers als Ed de Nève's ‘Bij ons op de Heuvel' en Ed Schilders' ‘Moordhoek'.


Afb. 1: De roman ‘De Karl Marx Universiteit' van Tymen Trolsky (Jasper Mikkers)

Afb. 2: Jasper Mikkers met huisgenoot David.

Afb. 3: Boekpresentatie op de universiteit op donderdag 26-11-2009 (foto Joop Wever)

Tilburg Wiki:

Media