Dan verloopt de dag plotseling anders

  • Datering van het verhaal: 1940-1945

 

Waarschuwing tegen luchtaanvallen

Tijdens de oorlogsjaren werden de Tilburgers constant gewezen op de gevaren van luchtaanvallen. In de kranten, via posters en andere publicaties werd men voorbereid hoe te handelen bij een aanval en hoe men de tengevolgen zoveel mogelijk kon beperken.

 

Verduister goed !
Licht trekt vliegers aan. Het kleinste lichtschijnsel kan gevaar opleveren voor geheele buurt. Denk vooral aan de achterzijde van Uw woning Contrôleer geregeld Uw verduistering !

Ruim den zolder op !
Verwijder alles, wat licht brandbaar en onbruikbaar is ! Wat op zolder moet blijven zóó´neerzetten, dat alle hoeken makkelijk te bereiken zijn.

Zet brandbluschmiddelen klaar !
Zet alles, waar water in kan, vol water, dus emmers, potten, teilen, het bad enz. Zet zand klaar in bakken, kisten en papieren zakken! Bij gebrek aan zakken kun t U ook van 7 kranten op elkaar gelegd een zandbal maken ! Zorg dat op elke verdieping zand en water staat, zorg ook voor schoppen, een hark en vuurzweep ! Een vuurzweep kunt U zelf maken van eenige strooken dweil of andere stevige stof, gebonden aan een bezemsteel ! Denk ook om een de tuinslag !

Zet koffers gereed,
Waarin alle waardevolle papieren, zooals verzekeringspolissen, spaarbankboekjes, rentekaarten, trouwboekje en Uw distributiebescheiden. Pak er ook een stel onder- en bovenkleeren in voor ieder lid van Uw gezin en vergeet niet eenig toiletgerei.

 

Zorg voor verbandmiddelen !
Overleg eens met uw drogist of apotheker, wat hij U nog kan leveren ! Iets is in noodgevallen beter dan niets! Lees goed de instructies aan de achterzijde van dit blad over de eerste hulpverleening

Thuis:

Sta nooit voor de ramen !
De luchtdruk ontstaan door een vallende bom kon zóó´groot zijn, dat de ruiten springen en U ernstig verwond zou kunnen worden!

Klim nooit op het dak!
Bedwing Uw nieuwsgierigheid, verscheidenen hebben deze al met den dood moeten betalen!

Zoek onmiddellijk de veiligste plek!
De meest veilige plek in huis is: zoo laag mogelijk bij den grond, zoo veel mogelijk in het midden van het huis, met zoo veel mogelijk muren tusshen U zelf en de buitenlucht.

Luister goed, of er iets gebeurt !
Brandbommem kunnen in Uw huis inslaan zonder al te veel geluid te maken, luister dus scherp.

Op straat:

Zoek onmiddellijk dekking
Ga in een schuilkelder of in een huis. Op het platteland bent U het veiligst in den berm van een weg (altijd in de schaduwzijde).

Parkeer auto rechts,
Van den rijweg, zoodat andere voertuigen, die noodig zijn voor hulpverleening, geen hinder ondervinden"

 

Telefoneer nooit tijdens of direct na luchtalarm...

 

Zorg eerst voor kinderen en zieken !
Denk niet het eerst aan U zelf, help anderen eerst

Loop niet weg bij brand.
Stel onmiddellijk alle pogingen in het werk om te blusschen ! Elke groote brand is klein begonnen !

Zóó´bestrijdt U staafbrandbommen !
Zoolang een staafbrandbom niets doet of alleen maar sissend vuur uitstoot, kunt U haar bij het blikken handvat aanpakken en naar buiten gooien of in een emmer water dompelen. Zij is dan wel niet uit, maar ongevaarlijk geworden ! Beeegint de bom echter in ´t midden door te branden of spatten vuurdeelen af, dan bluscht men haar door naast de bom zand te gooien, de bom op het zand met weinig water te bevochtigen, daarna omgeving nat maken. Alle handelingen verrichten uit dekking door vooruitspringende muur, deur, hoek van schoorsteen of omgegooide tafel.

Phosphorrubberbrandbommen,
bestrijdt U met water en zand. Phospordeelen vooral niet aanraken met de handen, natte doek voor mond en neus binden. BRANDPLAATJES met tang of waschknijper opnemen en in water deponeren !

 

Verwijder onmiddellijk de gordijnen,
als de ruiten gesprongen zijn! Naar buiten wapperende gordijnen zijn vuurvangers en dus zeer gevaarlijk.

 

Vorm een emmerketting,
als u niet op andere wijze bluschwater kunt aanvoeren..

Rien van der Heijden
December 2009 (SM 009)

 

Bijlagen:

Foto 1: Folder met bovenstaande tips

Foto 2:Tweede Wereldoorlog. Bombardement. Bominslag in enkele huizen in de St. Josephstraat, hoek Hoogvensestraat op 31 juli 1942. Hierbij werden drie mensen gedood en drie ernstig gewond

Foto 3: Tweede Wereldoorlog. Oorlogsschade. Vernielingen. Duitse bommen, bestemd voor het spoorwegemplacement, treffen op 10 mei 1940 de Noordstraat, waarbij de winkel van Vincent Stalpers zwaar beschadigd raakt

Foto 4:Tweede Wereldoorlog. Slachtoffers. Bidprentje voor de omgekomen familie Mutsaers uit de Minister Talmastraat, bestaande uit vader, moeder en vijf dochters, die op 1 februari 1945 tengevolge van een bominslag om het leven kwamen

Foto 5: Tweede Wereldoorlog. Bommen. Bidprentjes van drie slachtoffers van de bominslag in de kapel van pension Marièngaarde op 2 februari 1945

Herkomst afbeeldingen: Regionaal Archief Tilburg, Beeldonline

Deze slachtoffers en voorvallen is een greep uit een helaas veel groter aantal slachtoffers of voorvallen.

Tilburg Wiki: