De thuiskomst van de Hogeschool

  • Datering van de gebeurtenis: 1962

De Katholieke Hogeschool Tilburg is in 1927, als R.K. Handelshoogeschool, voortgekomen uit de Katholieke Leergangen (Dat mocht zò weliswaar niet hardop gezegd worden, destijds.... ). En er is een voorgeschiedenis: de Leergangen zijn gesticht in 1912 op initiatief van Dr. H. Moller, die echter méér van plan was. Maar het liep wat anders: de voorgenomen Katholieke Universiteit werd naar Nijmegen gelobbyd. Als ik het goed begrepen heb, kreeg Tilburg toen als troostprijs een Economische Hogeschool.

Over het samenwonen van Leergangen en Hogeschool op de Leergangencampus aan de Tivolistraat, heb ik al eens eerder geschreven. De hoofdzetel van de Leergangen was in de villa Tivoli, die van de hogeschool in het Collegegebouw ernaast, in de Tivolistraat. Gemakshalve schuin tegenover Gust van Dijk, de sigarenboer, die er nooit slecht mee geweest is.

Al samenwonend werd er over en weer natuurlijk wel wat geroddeld......Een roddelpraatje, dat ik me nog heel vaag herinner: de medewerkers van de hogeschool zouden de aanbeveling hebben gekregen, voortaan bij voorkeur ABN te spreken !

Dat doet me even heel stout denken aan het huidige snobisme om, méér dan nodig is, van de Tilburgse universiteit, een Engelstalige Tilburg University te maken.....sorry, ik bedoel, neem me niet kwalijk !

Nog een roddelstofje, waar ikzelf ook bij was: Het enige stukje grond, dat eigendom was van de Hogeschool, was de aula. Toen ik eens een convocatie moest rondsturen schreef ik per ongeluk automatisch: ".....in de aula van de Kath. Leergangen....."
Nou, dat heb ik geweten...........(Spijt ? Waarom ?)

Afgelopen decembermaand precies 50 jaar geleden werd begonnen met de nieuwbouw van de hogeschool, bij het dierenpark.. Medio 1962 was de nieuwbouw klaar. Het gaat om het gebouw geheel links, thans Cobbenhagengebouw geheten. En er werd groot gedacht......Men rekende op liefst 1800 studenten.

Acht studenten zijn met een bestelwagentje in juni '62 twee weken in de weer geweest om de complete bibliotheek over te brengen. Vervolgens werden de verschillende afdelingen, met 80 mensen hogeschoolpersoneel overgebracht.

De ingebruikneming was uiteindelijk in november, de bouwkosten lagen rond de acht millioen gulden.

Dinsdag 13 november vertrokken de Heren Studenten (jawel, dat was toen nog even zo), velen met hoge hoed, in een kleurrijke optocht vanuit de Tivolistraat naar de nieuwbouw. Onder het motto "Bewogen Beweging" werden de vreemdste voertuigen meegevoerd. Een hoogtepunt in de stoet was het rijtuig waarmee de studenten de hoofdsekretaresse van de hogeschool, Jo van Rijswijk, vervoerden, want pas daarmee was, volgens de heren, de nieuwbouw echt geopend ! De plechtigheden werden voortgezet met het leggen van de eerste kei voor de toekomstige sociëteit........Het werd een hele lange dinsdag.

Ik herinner me Jo van Rijswijks verwachting, 's morgens, voor die dag: "Groot fist mee klèn erpel". Een aanbeveling om ABN te spreken is, gelukkig, aan haar nooit zo besteed geweest.

In de jaren zestig speelde ook de kwestie van de achtste Medische Faculteit van Nederland. De hogescholen van Tilburg en Eindhoven loerden er allebei op, en kwamen daarvoor zelfs tot een samenwerkingsverband. Maar het 3e hondje, Maastricht, liep lachend weg met het been en kreeg zijn Universiteit....Tilburg en Eindhoven verbluft achterlatend. Aan dit oud zeer herinnert nog de, later tot stand gekomen, Brabant Medical School (spreek uit: skoel), waar weliswaar ook geen woord Nederlands meer aan te pas komt ! Overigens: Door de nieuwe regelgeving inzake onderwijstypen mocht de hogeschool zich vanaf 1986 toch Universiteit noemen.

Maar de bijl lag intussen aan de wortel van de boom, en het ging hard in de jaren 60. Nog geen 7 jaar na de verhuizing zouden de studenten de "Karl Marx Universiteit" bezetten om hun eisen kracht bij te zetten. En het zou nooit meer worden zoals het geweest was.


Afbeeldingen:
1. Toen gingen ze hier de nieuwe Hogeschool bouwen.
2. De Heren Studenten brachten Jo van Rijswijk zorgvuldig naar de Hogeschoollaan.

Bronnen:
- Het Nieuwsblad van het Zuiden, 1962 en 1964
- Mijn geheugen....

Tilburg Wiki:

Media