Haven-Gezichten, nieuw boek over mensen van de Piushaven

  • Datering van de gebeurtenis: 2009 - 2011

Een groep enthousiaste vrijwilligers zijn met hulp van enkele professionals al twee jaar op zoek naar verhalen van mensen, die in en rond de Piushaven hebben gewoond, gewerkt, gerecreëerd. Veel feiten en foto's, veel belevenissen (goede en slechte) en anekdotes, veel dromen (van vroeger en nu) én veel daden.

Tijdens de Havenfeesten in 2009 heeft de werkgroep Haven-Gezichten een kraam gehad op het Havenfeest, waar herinneringen werden verzameld en opgetekend, waar donateurs en inschrijvers-in-spe zich ook konden aanmelden. Veel ménsen-verhalen over de haven - de grootste Binnenhaven van Noord-Brabant - komen aan bod in het boek, dat waarschijnlijk begin 2011 uit komt. Deze foto's geven een impressie van de kraam van het Boek Haven-Gezichten, van de sfeer, van de vele schippers en kapiteins die dat weekend verzameld waren in TIlburg. Er was namelijk een reunie van de vereniging van mensen met tweehonderd historische bedrijfs-vaartuigen.

Het boek vertelt over 100 jaar Piushaven: van het prille begin rond 1920, het verleden met de Textielindustrie als 'rode draad', het heden én de toekomst met nieuwe plannen rond recreatie én wooningbouw. Wie meer informatie wil over da boek, kan dat vinden bij het Informatiecentrum Piushaven op de hoek Brug en Hoevenseweg.

foto's MN van der Heijden

Foto 4 John Lahaye, mede-ininitatiefnemer van het nieuwe boek van STT (stichting thuishaven tilburg) voor de nieuwbouw aan de Piushaven

Foto 2 Marianne van Turnhout en Paula Schuurmans, vrijwilligers van het boek

Foto 3 Jan Melis en Ida Spee in gesprek over het nieuwe boek over de Piushaven

Foto 5 Riet Voogt, een van de vele bezoekers van het Havenfeest

Foto 1 Drie jonge muzikanten die het feest muzikaal ondersteunden

Media