Van Grave naar Tilburg resp. Merauke

  • Datering van de gebeurtenis: Twintigste eeuw

Ruim honderd jaar geleden (in 1902) werd er in Grave in het gezin Tillemans een zoon, Herman, geboren. Het was een goed katholiek gezin. Herman volgde in Grave (bij de Fraters van Tilburg) zijn lagere school en hoorde daar o.m. spannende verhalen en avonturen over missionarissen in het oerwoud.

In 1915 vertrok hij daarom, als 13-jarig knaapje voor een vervolgopleiding naar de "Rooi Harten" in Tilburg, naar het Missiehuis van de Paters van het H. Hart (Paters MSC) aan de Bredaseweg.

In 1929 was hij zover klaargestoomd dat hij kon worden uitgezonden naar Nieuw-Guinea (het latere Papua Irian Jaya). Dat was nog in de jaren dat daar nog volop geloofd werd in kraaltjes en spiegeltjes en om zich een beetje gekleed te voelen droegen de mannen er een peniskoker en de vrouwen rieten rokjes. De kindertjes waren er nog bloot.

Dus hoog-tijd om daar iets tegenover te stellen! Aldus gebeurde en Paus Pius XII zag dat het goed was en benoemde Herman Tillemans in 1950 tot Bisschop van Merauke.

Een "leuk verhaal" uit die tijd bracht het TV-programma "Andere Tijden", ruim twee jaar geleden. Het ging over de tropische liefde van ene pater Koos. Het luidt in het kort als volgt.

In 1938 werd in de rimboe van Nieuw-Guinea een meisje geboren, Katrien genoemd. Zestien jaar later (in 1954) ontmoet ze pater Koos, kersvers met de boot uit Nederland aangekomen, een bevlogen jongeling die maar wat graag het binnenland wil gaan kerstenen.

Maar ..... ze raken verliefd, er wordt geroddeld, bisschop Tillemans bemoeit er zich mee en hij heeft zijn twijfels. Koos en Katrien vluchten met een prauw (een uitgeholde boomstam) verder het binnenland in maar worden, eveneens per prauw, achtervolgd door een woedende Tillemans. Zeven dagen en nachten varen ze, maar Tillemans raakt het spoor bijster en de twee ontkomen. Pas in 1959 keren ze weer terug in de bewoonde wereld.

Koos heeft inmiddels in het oerwoud een zendeling ontmoet, wordt protestant en in 1960 trouwen ze. Samen krijgen ze zes kinderen. Koos, inmiddels dominee, keert met Katrien in 1974 terug naar Nederland, waarna hij in 1997 overlijdt. Enkele jaren nadien bezoekt Katrien met haar gezin Merauke nog eens maar ze hoeft niets meer te vrezen. Bisschop Tillemans is namelijk al in 1975 overleden.

Tot zover dit verhaal met betrekking tot Mgr Tillemans. Hoever kan een "Gravenaar" het wel niet schoppen, via de "Rooi Harten" ? Overigens, de inwoners van Grave noemen zichzelf eigenlijk (vooral tijdens carnaval): Graven en Gravinnen!

Louis Sparidans, Grave

Bijgaande afbeeldingen tonen Mgr Tillemans (1) resp. een gedeelte van de hoofdbouw van het Missiehuis aan de Bredaseweg (2) welk fotootje ik er onlangs maakte, een "Rooi Hart" (3), alsmede een creditkaart van "Hart voor Papoea's" (4). Print de creditkaart maar gerust uit, want hij is voor niks én eeuwigdurend geldig!

Tilburg Wiki

 

Media