Standbeeld Bisschop Zwijsen

  • Datering van de gebeurtenis: 19e eeuw en later

Vroeger waren bisschoppen héél streng. Ze hadden veel gezag en ze zaten op een troon.

Zo moest ik er aan denken toen ik een paar weken geleden, voor het eerst sinds vele jaren, weer eens langs de zuid-gevel van de Heikese kerk wandelde en er bijgaand fotootje van het standbeeld van bisschop Zwijsen maakte.

Iedereen in Tilburg kent natuurlijk deze bisschop uit de 19e eeuw. Hij was indertijd pastoor van de parochie 't Heike, goed bevriend met koning Willem II en stichter van de Congregaties van de Fraters van Tilburg en de Zusters van Liefde, om maar eens een paar feiten te noemen.

Nadien werd hij bisschop van Den Bosch en later zelfs nog aartsbisschop van Utrecht.

Toen ik nog jong was en nog in Tilburg woonde werden deze feiten er met de paplepel ingegoten en werden we "vanzelf" trots. Een troon was niet genoeg. Er was zelfs een heel monument aan hem gewijd, dat vóór het Paleis-Raadhuis stond.

Het huidige standbeeld naast de kerk maakte daar deel van uit, zoals te zien op diverse fotootjes verderop, ontleend aan BeeldOnline. Als kind heb ik wel eens gezien dat er een meisje bij hem op schoot zat terwijl haar vader er een fotootje van maakte, maar eigenlijk mocht zoiets natuurlijk niet!

Mgr. Joannes Zwijsen leefde van 1794 tot 1877 en zijn wapenspreuk luidde: zachtmoedig en sterk.

Louis Sparidans