'Onze 'Televisietoren

  • Datering van het voorwerp: 1956

Op de grens van Loon op Zand en Tilburg, maar op Loons grondgebied aan de Finantiën. Daar staat sinds 1956 prominent de Televisietoren, die in de beginjaren net zo'n markant herkenningspunt is voor bezoekers vanuit en naar Tilburg als de nieuwe West-Point in de jaren 10 van de 21ste eeuw.

Begin jaren 50 besloot Minister Jo Cals in zijn Televisienota, dat er in het hele land vijf televisietorens moesten worden gebouwd. Om heel Nederland van het nieuwe medium Televisie te voorzien. Loon op Zand stond daar nog niet bij in de nota. In 1955 vroeg de PTT in Loon op Zand een vergunning aan voor de bouw. En in 1956 werd de zendmast op de grens van Tilburg al in gebruik genomen. Hij stond nog in 'woeste' gronden, vloeivelden en dergelijke. Duidelijk zichtbaar als een 'vuurtoren', een baken in de nacht met het rode licht aan de bovenkant

Zoals afbeelding 1 laat zien heeft de gemeente Loon op Zand zijn Televisietoren ook gebruikt als trekpleister voor de toeristen. De Heemkundekring Loon op 't Sandt liet Erik Gelevert alles uitzoeken over
'onze' toren in 2006 in het boekje "De Televisietoren een halve eeuw oud".

Eind jaren 50 en in de jaren 60 werd in Tilburg Noord pas gebouwd, het werd volgebouwd. Foto 4 toont voorbereidingen van de werkzaamheden in Noord met op de achtergrond de Televisietoren. Aanleg van wegen, woningen, flatwoningen, sporthal Drieburcht en winkel-centrum ging in snel tempo. De televisietoren was toen al niet meer overal zichtbaar, zoals voorheen. In 1959 werd de Hasseltrotonde bij de koekfabrieken van Smarius aangelegd. Van daaruit was de Televisietoren toen ook nog wel duidelijk te zien.

Vlakbij de Televisietoren is in de jaren 90 het Noorderbos aangelegd, op de voormalige vloeivelden. Die werden in de eeuwen daarvoor onder andere als 'hakhoutbos' gebruikt door leerlooiers. Ze gebruikten bv. de schoren van de eiken. Om de toen jaar werden bomen daar afgezaagd en de schors en andere onderdelen werden in de leerindustrie gebruikt.

De oude traditie van het regelmatig afzagen van bomen en deze laten uitgroeien is in het Noorderbos gehandhaafd. Om een heel praktische reden: vanwege de hoogspanningsmasten mogen de bomen in dit bos niet te hoog worden. In 2007 kreeg een gedeelte van het Noorderbos de bestemming Geboortebos. Daar kun je bij de geboorte van een kind of kleinkind een boom planten. Idee ?

 

Foto's RAT

 

Media