De gutjesnonnen

  • Datering van de gebeurtenis: Jaren vijftig van de vorige eeuw

Laatst maakte ik in mijn bijdrage onder de titel 'De Vliegkappen' ook melding van de gutjesnonnen, een zustercongregatie die officieel door het leven gaat als 'Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart'.

Maar in Tilburg werden ze 'gutjesnonnen' genoemd, vanwege de vorm van hun kap (zie afbeelding 1) waarin met een beetje goeie wil de vorm van een goot(je) zichtbaar is.

Ze zaten met hun klooster aan de Bredaseweg (zie afbeelding 2 uit 1957) maar meer nog zijn ze mij uit mijn jeugd bekend als de zusters van het bejaardenpension 'Mariëngaarde' in de wijk Zorgvlied. Maar vooral ook als de zusters van het bejaardenpension St. Jozefzorg aan de Ringbaan Zuid, door sommigen destijds kortweg aangeduid als 'Huize Fatima'.

Dat pension 'St. Jozefzorg' gold in mijn jeugd, in de jaren vijftig, als een zeer modern bejaardentehuis, vooral wat betreft comfort en hygiëne. Later heb ik wel eens gehoord dat dat nogal tegenviel.

Maar ja, het was zeker beter als je het vergelijkt met de tot dan toe in Tilburg nog bestaande 'gestichten voor ouderen van dagen'. Ongetwijfeld, mede dankzij de inzet van die 'gutjesnonnen'!

Ook de fraters hadden daar vlakbij trouwens hun eigen bejaardentehuis. Mijn eigen heeroom, frater Serenus Sparidans, is daar na zijn pensionering als directeur van de 'Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis', nog een tijdje overste geweest.

De afbeeldingen 4 t/m 6 geven nog enkele details van het 'St. Jozefzorg' weer.

Met dank aan BeeldOnline en het RAT,

Louis Sparidans