Mijn oudste radioherinneringen

  • Datering van de gebeurtenis: 1945 - 1950

Tijdens mijn kinderjaren in Tilburg bestond er nog geen televisie. Sterker nog, we hadden er nog nooit van gehoord! Ik heb het dan over de jaren, meteen na de oorlog, toen ik nog op de lagere school zat, de Pius X - school in de Theresiastraat. Pakweg, de jaren 1945 tot 1950.

Gistermiddag had ik een ontmoeting met een ongeveer evenoude oud-Tilburger, oorspronkelijk afkomstig uit Broekhoven, maar tegenwoordig wonend in Groesbeek. De aanleiding doet er niet toe maar we raakten aardig in gesprek waarbij we tussendoor herinneringen ophaalden 'aan de radio' in onze jonge jaren, want tegenover ons zat een tamelijk jonge vrouw met dopjes van een mp3-speler in haar oren.

Gaandeweg gingen we ons steeds meer herinneren en mede omdat we allebei ook wel eens korte tijd ziek waren geweest in die jaren, ook programma's van overdag. We vonden deze herinneringen beiden zo aardig dat ik besloot er dit verhaaltje van te brouwen, wat ongetwijfeld bij andere Tilburgse leeftijdgenoten óók weer herinneringen zal oproepen.

Om op tijd naar de mis van halfacht te kunnen, moesten we al om zeven uur op en hoorden we elke dag, meteen na het nieuws een socialistisch strijdlied bij de Vara, de zender die 's morgens altijd op stond omdat daarna elke dag de opgewekte 'Ochtendgymnastiek' begon door Ab Goubits met aan de vleugel Arie Snoek (Goedemorgen luisteraars, staat u allen klaar?)

Terug uit de kerk, was dan meestal de 'Muzikale Ochtendpost' bezig, gevolgd door KRO's 'Moeders' wil is wet' met Mia Smelt, tegen 9.30 uur onderbroken door 'De Groentenman' (Tja tja tja, wat zullen we eten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groentenman!) gevolgd door de waterstanden met 'Grave beneden de sluis' en vanaf 10.00 uur 'Kleutertje luister' met Lily Petersen en Herman Broekhuizen. Nóg herinnerden we ons liedjes als 'Een treintje ging uit rijden', 'Opa Bakkebaard' en 'Elsje Fiederelsje'.

Daarna kwamen de 'Arbeidsvitaminen' (een verzoekprogramma) gevolgd om 12.00 uur door het Angelusgebed. Onder het middageten luisterden we (wisselend) naar 'Raden maar' (aan de hand van geluiden) met Kees Schilperoort, de Kilima Hawaiians of naar Jan Corduwener met z'n orkest resp. The Skymasters plus zangers en zangeressen, waaronder Annie de Reuver met o.a.

'In de bus van Bussum naar Naarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik keek jou aan; een schok en toen ..... In de bus van Bussum naar Naarden, gaf je mij een zoen!'

En ook (Eddy Christiani):

'Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei: "nee, hoe komt u op 't idee, u bent beslist abuis!" Maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paar; stonden wij samen op de stoep van het stadhuis enz.'

Op Youtube zijn van beide liedjes verschillende versies te beluisteren.

Omstreeks 12.30 uur werd dat programma altijd weer onderbroken door de 'Mededelingen voor land- en tuinbouw', waar onze pa altijd zeer geinteresseerd naar luisterde in verband met zijn moestuin.

Na schooltijd ('s middags) konden we nog luisteren naar kinderkoren zoals de Roodborstjes en Sweet Sixteen. 's Avonds speelde dan vaak nog Malando met zijn tango-rumba orkest, maar tijdens die uitzending moesten we meestal al naar bed, na eerst nog een lepel levertraan te hebben 'genuttigd'.

Zomaar een dag uit mijn Tilburgse kinderjaren, inmiddels meer dan zestig jaar geleden.

Louis Sparidans, Grave

Op afb. 1 een portret van Mia Smelt, volgens mijn gesprekspartner héél katholiek en kwam ze volgens hem ook wel eens in Tilburg op vrouwen-bijeenkomsten. De afbeeldingen 2 t/m 5 laten nog wat radio's uit die tijd zien.