Het voordeel van de Tilburgse taal

  • Datering van de gebeurtenis: Van alle tijden

Omdat ik al vijftig jaar uit Tilburg 'weg' ben, stuurde me een tijdje geleden een oude bekende van me een anoniem artikel toe, om te proberen mij (weer) wat Tilburgs bij te brengen.

Tilburgs is veel gemakkelijker dan ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands), schreef hij. Je kunt met veel minder woorden iets in het Tilburgs zeggen dan in het ABN en zeker zo duidelijk, zo voegde hij eraan toe.

Ik besteedde er aanvankelijk geen aandacht aan, maar vanmorgen kwam ik 'het stuk' weer tegen bij het opruimen van mijn bureau. En inderdaad, bij nader inzien heeft hij gelijk. Het spreekwoord wordt bevestigd: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!

Ik geef hierna enkele voorbeelden uit het artikel, waaruit blijkt dat het gebruik van de Tilburgse taal tevens heel efficiënt is.

Langdurige of langdradige discussies, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk tijdens gemeenteraads-vergaderingen (ook hier in Grave hoor!) zouden gemakkelijk vermeden kunnen worden.

Bijvoorbeeld, in het Nederlands (N) tegenover het Tilburgs (T) :

N : Dit behoort tot de mogelijkheden

T : Dè zô kunne

N : Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden

T : Ge wit nôotnie

N : Zoudt u dat eens willen herhalen?

T : Wè zegde?

N : Het ligt in de lijn van de verwachtingen

T : Zô dè?

N : Hiermee denk ik geen moeilijkheden te ondervinden

T : Des hèndig zat

N : Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren

T : Des sunt

N : Hetgeen u mij nu vertelt, verbaast me zeer

T : Wè zegde nàaw?

N : Deze informatie is totaal nieuw voor mij

T : Dor wee'k niks van

N : Het leven gaat niet over rozen

T : Tis wè

N : Ligt dit wel binnen het kader van uw bevoegdheden?

T : Meugde gij dè wel?

N : Zulks ben ik geenszins van plan

T : Dè den'k toch nie

N : Ik voel me redelijk gezond

T : 't Gao

N : Hoeveel bedraagt het salaris dat ik daarmee kan verdienen?

T : Wè schèùft dè?

Ik heb het vanmiddag hier in Grave ook uitgeprobeerd. Zelfs hier kunnen ze 't verstaan!

Ongetwijfeld zal de stichting Tilburgse Taol hier en daar nog wel verbeteringen kunnen aanbrengen of er een aantal efficiënte uitdrukkingen aan kunnen toevoegen.

Louis Sparidans, Grave

Afbeeldingen: een paar min of meer toepasselijke (taal)boek-omslagen

Tilburg Wiki:

Media