De vader van mgr Mutsaerts

  • Datering van de gebeurtenis: Van 1863 tot 14 december 1957

Ik ben oorspronkelijk 'van Theresia', geboren en getogen, ook al ben ik al vijftig jaar 'weg' uit Tilburg. Maar Theresiaan blijf je, zo zei me laatst iemand, of je nou wilt of niet.

Het zal daar wel aan liggen dat vanmorgen tijdens het opruimen van wat kranten mijn oog viel op een artikel in 'Het Nieuwsblad van het Zuiden' van zaterdag 14 december 1957. Het ging over de begrafenis op die dag van de heer Johannes Franciscus Mutsaerts. 'Het Nieuwsblad' was toen namelijk (nog) een middagkrant.

Allemaal bekende namen van destijds kwam ik daarin tegen. Vandaar dat ik de tekst hierna integraal laat volgen.

'In de gezegende leeftijd van 94 jaar is de heer J.F. Mutsaerts maandag te Brussel, waar hij de laatste jaren woonde, overleden. Heden, zaterdag-morgen werd het stoffelijk overschot, dat naar de pastorie van de Theresia-parochie te Tilburg was overgebracht, begraven, nadat de bisschop van Den Bosch, mgr W. Mutsaerts, zoon van de overledene, de pontificale uitvaartmis in de Theresiakerk had opgedragen.

De bisschop werd geassisteerd door mgr dr G. Bannenberg en pastoor Van der Heijden uit Nijmegen als troondiaken, door pastoor Verschuuren van de Theresiaparochie als diaken en door kapelaan Ingenhousz uit Oosterhout als subdiaken van de mis, terwijl mgr J. van Susante, plebaan van de St. Jan te Den Bosch, presbyter assistents was.

Het parochiaal zangkoor van de Theresia en het knapenkoor 'de Piuszangertjes' onder leiding van frater Frederico zongen de Gregoriaanse reqiuemmis. De bisschop-coadjutor van Den Bosch, mgr W. Bekkers, de vicarus-generaal mgr W. Oomens en mgr Van Loon, geheim Kamerheer uit het Bredase, lazen aan een zijaltaar een requiemmis.

De absoute in de kerk zowel als die op het kerkhof aan de Bredaseweg, werd door de bisschop verricht.

De deelname aan deze uitvaart was zeer groot. Vooral de Tilburgse 'Fabrikantenbond', waarvan de overledene oprichter en eerste voorzitter was, was sterk vertegenwoordigd'.

Goed om te weten: mgr Mutsaerts was indertijd bouwpastoor van de Theresiakerk en mgr Bannenberg en Verschuuren volgden hem destijds op. Het was in meerdere opzichten nog 'het Rijke Roomsche Leven'!

Louis Sparidans, Grave

De hiernaast staande foto (via BeeldOnline) toont de heer Mutsaerts bij gelegenheid van zijn 85e verjaardag in 1948. Hij leefde van 3 juli 1863 tot 10 december 1957.

Media