Maria Boodschap

Bron Wikipedia

Vandaag, 25 maart, wéér zo’n gedenkwaardige herinnering aan een dag uit mijn jeugd. Maria Boodschap!

Het zal in een van de laatste klassen van de lagere school zijn geweest (voor mij dus in de tweede helft van de jaren veertig in de 20e eeuw) dat de pastoor tijdens godsdienstles vertelde over ‘Maria Boodschap’.

Hij gebruikte die dag (ongeveer) de volgende zinnen: 'De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.' en ‘Zij heeft ontvangen van de heilige Geest.' Ik heb het in de jaren daarna nog een aantal keren gehoord. We snapten er niks van, maar dat kwam wel vaker voor als de pastoor of een van de kapelaans iets vertelden.

Thuis gekomen, vertelde ik het mijn oudste zus, ons Sjaan. Mijn moeder was immers toen al overleden en zij ‘runde’ als het ware ons huishouden. Zij was er wat verlegen mee, herinner ik me nog. Later kwam ze erop terug en zei dat het met Kerstmis te maken had en dat duurde nog negen maanden.

Ik begreep het nóg niet. Het duurde nog járen, totdat ik er achter kwam dat die mededeling van ons Sjaan eigenlijk mijn eerste ‘seksuele voorlichting’ was. Ook al was er nog geen man aan te pas gekomen .....

Louis Sparidans