Mie Pieters en haar café

  • Geboortedatum: 1854
  • Sterfdatum: 1936

Mie Pieters ( 1854 - 1936 )

Het café aan de Laag Heukelomseweg 13 in Heukelom ligt eigenlijk op de grens van Tilburg, Berkel, Enschot, Moergestel en Oisterwijk. Op loopafstand van al deze dorpen lag het café met de ‘romantische' naam ‘Jagers en Vissers Lust'.

Maria Isabella Pieters werd in 1854 in Leende geboren en bleef altijd ongehuwd. 64 Jaar lang woonde en werkte ze in Laag Heukelom, waar ze vanaf 1924 hulp kreeg van haar nicht Mie uit Beesd die later met haar man Piet Koolen (uit Oisterwijk) het café voortzette. In 1930 stopte Mie als kasteleinsvrouw en in 1936 overleed ze in het RK Gasthuis in Oisterwijk.
Café Mie Pieters bestaat nog steeds anno 2011 en valt nu onder de gemeente Oisterwijk.

Veel waters en vennen lagen in de buurt van het café, zoals de Buunder, het Baksven, Schaapsven en het Galgeven. In de Helleputten werd vroeger - negentiende eeuw - veel gevist. Die vis ging ook in de pan, anders dan tegenwoordig. Ook in het café van Mie Pieters kon wel eens een vismaaltijd besteld worden, als er tenminste iets gevangen was. Veel wandelaars waren bezoekers. De prijs voor zo'n vismaaltijd was dan 15 of 30 cent. Maar dat is lang geleden, was dat voor de eeuwwisseling van 1900. De laatste keer was waarschijnlijk in 1875, voor zover bekend. In de verschillende vennen en putten - waarover ook een mooi verhaal apart te vertellen is - werd niet alleen paling maar ook snoek, voorn en louw. De mensen gebruikten toen vaak boonstaken als hengels.

Naast het café stond een watermolen aan de Ley, waar ook veel vis gevangen werd. Leonard van Erven, van beroep rietsnijder én visser, ving er ooit twee snoeken van 31 pons. Hij verkocht ze voor twee gulden aan ‘meneer' Huisman, eigenaar van de watermolen. In de nabijgelegen Helleputten werd in 1933 nog een snoek van 30 pond gevangen. Maar rond die tijd werd er al bijna niet meer gevist, omdat de opbrengst niet meer lonend was.

Nobele vrouw
Mie Pieters was een vrouw met persoonlijkheid, volgens de overleveringen. Ze huurde de herberg van ‘meneer' Van den Bergh (wollenstoffenfabrikant te Tilburg ?), die na de jacht geregeld in haar café kwam uitblazen en een borreltje drinken. Ze was een ‘verstandige en nobele vrouw, met een scherpe blik op gebeurtenissen en toestanden. Die kon met iedereen omspringen, of het nou om Jantje Spons, Panis Venus of een meer gezeten burger ging'.

Twee Oisterwijkse schilders - W. Lukkenaar en A. van Rake - hebben in 1925 en in 1929 een muurschildering gemaakt met hun sprookjesachtige uitbeelding van de naam ‘Jagers en Vissers Lust' en van de omgeving van het café. De afgelopen honderd jaar is er geregeld verbouwd en oude foto's laten nog zien hoe het er vroeger uitzag. Ook het gebied Moerenburg en Laag Heukelom is veel veranderd.

Mie Pieters ging af en toe ook zelf in de buurt riet snijden, zoals vele mensen toen deden. Ze had ook een geit, zoals veel anderen, die zelfs haar naam droeg, zoals vele andere geiten. Op foto 1 is ze zelf aan het werk te zien; jammer genoeg weten we niet in welk jaar dat was.

Foto 1: Mie Pieters aan het rietsnijden (foto onbekend)
Foto 2: Riet in de omgeving
Foto 3: Café rond 1984 (foto Rinus vd Loo)
Foto 4: Café rond 2000 (voor een ansichtkaart)

Foto's: collectie RAT Tilburg

Bron: Cubra, Pierre van Beek, 1970-2011.

Media