Bels Lijntje werd Bels Lijntje

  • Datering van de gebeurtenis: 1887 - 1989

Bels Lijntje

In 1862 werd Tilburg aangesloten op het spoorwegnet met de lijn Tilburg-Breda. De bouw ging redelijk, snel omdat de spoorlijn in een rechte lijn door de heidevelden kon worden aangelegd. Het allereerste stationsgebouw aan de Spoorlaan ziet u op foto 1 uit 1905. De aanleg van de spoorlijn Tilburg - 's Hertogenbosch had meer voeten in de aarde. Door allerlei perikelen duurde het tot 1882, dat de feesttrein het zgn. station Loven kon binnenrijden.

Tot 1865 werd ook het hele gebied tussen Turnhout en Baarle-Nassau beheerst door uitgestrekte heidevelden. In dat jaar werd gestart met de aanleg van de spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg en werd het station
Weelde - Merksplas (ten zuiden van de Steenweg op Zondereigen) gebouwd. Deze spoorlijn werd aangelegd en uitgebaat door de "Grand Central Belge",
waardoor de spoorlijn in de volksmond "Bels Lijntje" werd genoemd. In 1867 reden de eerste treinen, trouwens zonder een officiële opening vanwege een heersende cholera-epidemie.

In 1989 werd deze spoorlijn (af-)gesloten. Korte tijd reed er nog een toeristische oude stoomtrein, door vrijwilligers gerund. Over de bedding werd een fietspad van 33 kilometer aangelegd van Tilburg (Oude Warande, Bredaseweg) via Riel (met Het Zand, een prachtig natuurgebied met zwemwater), Alphen naar Turnhout. De feestelijke opening was in 1989 onder andere met fietskarren en fietsen in allerlei vormen (foto 5 en 6). Tot 1993 ontbrak er een stuk fietspad tussen Baarle en de grens. Maar vervolgens verdwenen ook aan de Nederlandse kant van de grens de rails en werd in 1993 het fietspad doorgetrokken. Alleen bij Alphen kon er een stuk fietspad niet over het spoortraject aangelegd worden, doordat er reeds bebouwing was gerealiseerd.

 

Van het Bels Lijntje wordt anno 2011 nog steeds veel gebruik gemaakt. Door Tilburgers, voor woon-werkverkeer van en naar de omliggende dorpen, maar ook door vele toeristen en andere fietsliefhebbers. Een idee ?Bron: o.a. Kleine Geschiedenis van Tilburg; deel 10; Henk van Doremalen.

Foto 1: Stationsgebouw Spoorlaan in 1905
Foto 2: Stationsgebouw Spoorlaan in 1955
Foto 3: Nieuwe Stationsgebouw met Kroepoekdak in 1965
Foto 4: Bels Lijntje nog in gebruik in 1956
Foto 5: Bels Lijntje officiëel geopend in 1989
Foto 6: idem

 

Foto's: RAT

 

Mieke-Nelie vd Heijden

Tilburg Wiki: