Graven van het kanaal & de werkloosheid

Datering van de gebeurtenis: 1910 - 1920 - 1923

Het lijkt wel of het Wilhelminakanaal en de Piushaven er altijd geweest zijn.
Mensen die het graven een aanleggen nog hebben meegemaakt zijn er nog maar weinig. En mochten ze er zijn, dan zijn ze misschien niet meer zo mobiel om er een kijkje te gaan nemen ...

In de JAREN tusen 1910 en 1930 was er veel werkloosheid, ook in Tilburg.

Burgemeester en wethouders van Tilburg stuurden op 11 juni 1920 een brandbrief aan de Minister van de Waterstaat in Den Haag. Daarin vroegen ze om een dringende en spoedige beslissing en goedkeuring van de plannen voor het aanleggen van een haven in Tilburg.

Citaat: "In verband met de in deze gemeente heersende werkloosheid, welke reeds een zeer grote omvang heeft aangenomen, terwijl te verwachten is dat deze nog in omvang zal toenemen, ligt het in het voornemen dezer gemeente om werken, welke zich daarvoor eigenen door werkloozen te doen uitvoeren. In dit verband is gedacht aan den aanleg van de haven bij de Piusstraat in deze gemeente, in aansluiting met het Wilhelminakanaal. Waar de stand der rijkswerken aan het Wilhelminakanaal doet verwachten, dat in den zomer van het jaar 1922 het kanaal tot aan de haven voltooid zal zijn, is het gewenscht dat met het aanleggen der haven spoedig een aanvang gemaakt zal kunnen worden".

Het is niet duidelijk wanneer de Minister geantwoord heeft op deze brief. Maar er kwam wel goedkeuring om deze werkzaamheden door de werklozen van Tilburg, in het kader van de werkverschaffing te laten uitvoeren. In 1923 was de haven, toen nog zonder naam, gereed. Toen kwam er het eerste schip aan.

In 2011 verscheen het boek met verhalen over de Piushaven zelf - over de geschiedenis én de toekomst, van 1923 tot 2023 - komen vele verhalen van mensen, die wel persoonlijke herinneringen hebben aan de haven. Met vele oude én nieuwe foto's geillustreerd. De titel HAVENGEZICHTEN herinnert aan het oude café met de naam HAVENZICHT aan de Piushaven mét zowel een biljart als een weegbrug. Vele schippersverhalen gingen daar vroeger 'over de toog'...

 

Foto 1: Graafwerkzaamheden ter hoogte van Koningshoeven (huis is later afgebroken)

Foto 2: Traject ten oosten van Tilburg is net gegraven.

Foto 3: Loskade aan het WIlhelminakanaal ter hoogte van het Lijnsheike, met loswal voor de textielfabrieken aan de Goirkestraat en wijde omgeving.

Foto 4: Een van de vele ophaalbruggen, hier bij het Lijnsheike

Foto 5: Graafwerkzaamheden in 1911 traject Tilburg - Haghorst.

 

Foto's : RAT
Bron: boek Kanaal op het Zand; 2002; Henk v. Doremalen en Paul Spapens; opdrachtgever: Stichting Thuishaven Tilburg (STT).
Bron : RAT

Media