Gerard van den Brekel

  • Geboortedatum: 1919
  • Sterfdatum: 1969

Sinds gisteren staat op deze site een familieportret van de familie Van de Sande-van den Brekel, zulks aan de hand van een bijdrage van Joep Eijkens. Mooi en boeiend.

Met name boeiend omdat ik in mijn Tilburgse tijd, meer dan 50 jaar geleden, ook een aantal keren met Gerard van den Brekel heb mogen kennismaken, de persoon waarover in die bijdrage uitgebreid wordt verhaald.

Gerard, een journalist van het toenmalige 'Nieuwsblad van het Zuiden', een 'fijne vent' met het hart op de goeie plaats!

Ik maakte op deze site er al eens eerder melding van dat ik 'in mijn jonge jaren' een enthousiast 'aanhanger' van de wereldtaal, het Esperanto, was. Dat was in mijn HBS-tijd op het Odulphus.

In samenwerking met Gerard heb ik toen enkele keren een artikel over het Esperanto in de krant geplaatst om te proberen te komen tot de oprichting van een 'Jongeren-Esperanto-Club' in Tilburg.

Helaas, het is geen lang leven beschoren geweest, maar aan Gerard heeft het niet gelegen!

Bijgaand een foto van Gerard (met baard) kort voor zijn dood in 1969. Deze foto ontleen ik (waarvoor dank) aan het artikel van Joep Eijkens en is afkomstig van genoemde dochter van Gerard, t.w. Anne-Marie.

Voorts nog een paar aandenkens uit mijn 'Esperanto-archief' uit die tijd, waaronder de eerste brief die Gerard me toezond (februari 1955). Ik was toen zelf zestien jaar oud.

 

Louis Sparidans

 

Media