Mariëta Emers

  • Geboortedatum: 04-12-1945
  • Sterfdatum:

Peerke Donders Paviljoen opent op 27 oktober 2011 de fototentoonstelling ´Mission: Tilburg-Cariben´. Zoals Peerke Donders en Fraters van Tilburg naar de tropen gingen voor het vervullen van hun missie, zo kwamen Cariben naar Nederland voor hun studie maar vervulden eveneens een missie. Mariëta Emers is één van die personen.

Geboren op 4 december 1945 op Curacao N.A. in een gezin van drie kinderen, als het middelste kind tussen twee jongens. Bezocht de Agnes Kleuterschool en later de St.Jozef Mulo te Pietermaai, beiden scholen van de Zusters van Liefde van Schijndel.In augustus 1961, op 15 jarige leeftijd na het behalen van het Mulo-diploma naar Nederland met een studiebeurs van het eiland Curacao om in het internaat in Schijndel een opleiding te volgen op de Kweekschool, later omgedoopt tot de Pedagogische Academie. Keert na in het internaat in Schijndel en 1 jaar in Eindhoven gewoond te hebben naar Curacao terug in 1967. Werkt 6 jaar op de school "Flamboyant", een van oorsprong meisjesschool in Montagne. In 1973 terug in Nederland, in Tilburg met de bedoeling aan de lerarenopleiding aan het Möllerinstituut Nederlands/Engels te gaan studeren. In 1974 begint de carrière als basisschoolleerkracht in Tilburg en die eindigt per 1 januari 2008. Vanaf 1975 een relatie met een man, waaruit in 1984 een dochter geboren wordt. Hij overlijdt in augustus 2010.

Vrijwilligerswerk: Wereldwinkel: verkoop van Fair Trade-producten (1x per maand in de kerk). Koffieschenken in de kerk.Lid van het Diaconie Beraad van de kerk.. Lid van SDAR (Stadsdeeladviesraad West). Lid van TVR (Tilburgse Vrouwenraad). Bestuurslid HBO-Tiwos (Huurdersbelangenorganisatie) Bestuurslid OTO (Overlegorgaan Tilburgse Ouderen). Lid van CAR (Cliëntenadviesraad) van Twern. Lid van de seniorencommissie van OcaN. Oprichter en voorzitter van SCST (Stichting Caribische Senioren Tilburg) Ouderenambassadeur.Verhalenvertelster. (Nanzi verhalen en andere verhalen uit onze cultuur) In jaren 70 enkele jaren secretaris van SAT (Sirkulo Antiyano Tilburg) en daarna korte tijd voorzitter (de eerste vrouwelijke voorzitter). Nieuwste project: Het stichten van een woon- en/of woonzorgcomplex voor Caribische Senioren in Tilburg.