Tilburgse Kermis

  • Datering van de gebeurtenis: 2011

De Kleine Geschiedenis van Tilburg verscheen een paar jaar geleden en bestaat uit maar 18 delen. Deel 11 ging helemaal over de Kermis én het Carnaval. Ze hebben enkele zaken gemeen: Beide waren voor de boerenbevolking mogelijkheden om te ontsnappen uit de sleur van het dagelijks bestaan (pag.14) ...

Twee feesten die nog steeds hier en nu gevierd worden. Hoe carnaval en de kermis zijn gegroeid, waar de wortels liggen, waarom er eeuwenlang een carnavalsverbod was ? Wat heeft bijgedagen tot de ontwikkeling tot de grootste kermis van de Benelux ? Op al die vragen gaat het boekje in. Hier gaat het te ver daar diep op in te gaan. Ik beperk me tot foto's van de laatste kermis, die van dit jaar. Op een gewone, niet zo drukke, maar wel gezellige dag ... Het was immers droog !

"Niet altijd was de kermis bezaaid met allerlei attracties" (pag. 69). "Op de kermis in Tilburg, schoon een der welvarendste steden van ons vaderland, met eene bevoling van 18.000 tot 19.000 zielen, ziet men slechts een paar koekkramen en een mallemole'" , schreef het Utrechts maandblad in 1858 !

En de krant ging verder: "'t Vermaak der burgerij bestaat in dansen, bier en genever drinken van 's morgens tot 's avonds. De danswoede is besmettelijk en wordt als een ware Sint Vitusdans. Zoowel in de geringste herbergen als in de grotste sociëteit, door armen en rijken wordt er gedanst", besloot het Utrechts maandblad over de TIlburgse kermis.

De foto's zijn gemaakt op de Paleisring, Koningsplein, Piusplein,
Heuvel en Telegraafstraat (7), waar het ponyrijden plaatsvond.

Foto's: M.N. van der Heijden (2011)

Tilburg Wiki: