De oudste foto van de oudste stenen weg in TIlburg

  • Datering van de gebeurtenis: Steenwegh anno 1659, foto 1880

De steenwegh die de twee oude kernen Heuvel en Heike verbindt, dateert al van 1659. In dat jaar werd die 'bestraat'. Lange tijd was het ook de enige 'bestraatte' ofwel stenen straat, weg, plein in het grote dorp Tilburg.

De straat zou uitgroeien tot de belangrijkste winkelstraat van de stad, terwijl er in de vele latere stadswijken en herdgangen natuurlijk ook vele grote en kleine winkelcentra verrezen. Toch blijven veel Tilburgers zeggen dat ze naar 'de stad gaan', als ze bedoelen te gaan winkelen in Heuvelstraat en omgeving: Emmapassage, Heuvelpoort, Piusplein, Nieuwlandstraat (en omgeving, met de verrassend leuke kleine winkeltjes) en het meest recente Pieter Vreedeplein.

De oudste bekende foto van de Heuvelstraat dateert van 1880 ! (afb. 1).

Honderd jaar daarvoor, om precies te zijn in 1798 had Tilburg 8.500 inwoners en het hoorde daarmee - echt waar - tot de Top 20 van de grootste plaatsen qua inwonertal van Nederland. Maar formeel was Tilburg toen nog geen stad: die stadsrechten kwamen er in 1809 via Lodewijk Napoleon.

Terug naar de Heuvelstraat: lange tijd was de straat voor het autoverkeer beschiikbaar. Foto 2 dateert van 1925 en laat twee fietsers zien. Foto 3 showt ons dat re inderdaad zowel auto's als fietsers en voetgangers in dé winkelstsraat van die tijd kwamen. Overigens was het in die tijd ook nog zo dat er echt gewoond werd in de heuvelstraat: bijna alle winkeliers en middenstanders woonden boven of achter 'de zaak'...

In 1981 was de Heuvelstraat al een heus voetgangersgebied geworden, zoals afb. 4 laat zien.

Bronnen: RAT en 't boekje De Kleine Geschiedenis van Tilburg, deel I: Herdgangen en Hoogbouw. (deel 1 van 18).

 

Foto's: RAT Beeldonline.

Media