Mijn neef, een neomist

  • Geboortedatum: 10-08-1928
  • Sterfdatum: 15-04-1990


Vandaag, tweede paasdag 2012, werd 56 jaar geleden (in 1956 dus) mijn neef Walther van den Hout, op 27-jarige leeftijd, tot priester gewijd, een zogenoemde ‘neomist'. Hij behoorde tot de orde van de ‘Witte Paters'.

Mijn ‘oude pastoor' van de parochie Theresia, intussen bisschop geworden, te weten mgr W. Mutsaerts, wijdde hem op die dag tot priester in de parochiekerk van de Gasthuisstraat, tezamen met nog een andere (Tilburgse) neomist, L. Melis geheten.

Een week later, op ‘Beloken Pasen' (de zondag na Pasen dus) droeg Walther zijn zogenoemde ‘Eerste Heilige Mis' op in aanwezigheid van zijn ouders, broers en zussen en de hele familie, waaronder dus ook ik.

Het was een hele ‘happening' ofschoon ik toen al niet wist wat ik ervan ‘moest' denken.

Laatstgenoemd gebeuren vond plaats in de parochiekerk van d'n Hasselt, aan de Hasseltstraat dus.

Mijn oom, Piet van den Hout, de vader van Walther, had daar een winkel in manufacturen, op no. 141. Ome Piet, zoals wij hem noemden, was getrouwd met een zuster van mijn moeder, Cato van Iersel.
Tante Cato dreef voornamelijk de winkel, Ome Piet stond met stoffen op de markt.

Op bijgaande foto's (bron: BeeldOnline van het RAT) staat Walther temidden van zijn ouders, zowel na zijn priesterwijding als na zijn eerste H.Mis. Kort daarna vertrok hij naar de missie, aanvankelijk naar Mozambique, later naar Zambia.

In 1981 vierden we met met z'n allen op grootse wijze zijn 25-jarig priesterjubileum in de bakkerij van een (andere) neef van me, Walter van Iersel. Een geweldige familie-reünie!

Walther van den Hout overleed (volkomen onverwacht) op 61-jarige leeftijd op zondag 15 april 1990, op Eerste Paasdag !
Nota bene in Jerusalem ! Hij werd begraven op de Olijfberg.

Louis Sparidans

 
P.S. ‘Beloken Pasen' komt van ‘beluiken', een oud-nederlands werkwoord dat ‘afsluiten' betekent. Het is maar dat u het weet.

 

Media