Een Hasseltse familie

  • Datering van de gebeurtenis: Jaren omstreeks 1900 tot 1930

Onlangs schreef ik een kort levensverhaal over mijn neef, Walther van den Hout, die in 1956 tot priester werd gewijd. Een zogenoemde ‘Witte Pater' en op dat moment een neomist.

Zijn ouders (mijn ome Piet en tante Cato) woonden aan de Hasseltstraat (no. 141) en dreven daar een handel in manufacturen. Ook daarover verhaalde ik reeds in die bijdrage.

Gisteren trof ik op BeeldOnline van het Regionaal Archief evenwel nog een foto aan van de grootouders van Walther, Nies van den Hout en Mie van Pelt (zie hiernaast).

Ook hun levensgeschiedenis lijkt me wel aardig om op te nemen in het ‘Geheugen van Tilburg'. Het geeft zo'n aardig tijdsbeeld. Het gaat als volgt.

Dionijsius (Nies) van den Hout werd geboren te Alphen en Riel op 16 mei 1863 als zoon van Adriaan van den Hout en Elisabeth van Gestel. Gehuwd te Tilburg met landbouwster Antonetta Maria (Mie) van Pelt op 23 juni 1897, dochter van Peter van Pelt en Adriana van der Voort.

Het paar woonde een tijdlang aan de Hasseltstraat.

Dionijsius was achtereenvolgens, landbouwer, boswerker en nachtwaker. Nies werd geboren uit een oude Tilburgse familie te Alphen aan de Druisdijk ofwel Alphense Dijk, in een huis dat naar men zegt vroeger een pastorie is geweest.

Men leefde van de landbouw. Eens in de week ging men naar de Tilburgse markt om hun waar te verkopen.

Na hun trouwen in 1897 woonde Nies en Mie even in de Hasseltstraat, daarna even aan de Dongenseweg, om daarna bijna 20 jaar lang te wonen op Hei-eind no. 5, ter hoogte van waar nu ‘Van Vollenhoven' staat.

Het was destijds het laatste huisje in noordelijke richting van Tilburg. Toen nog allemaal akkers, heide en bossen. Hun huis was een klein (gehuurd) huisje, met een bedstee, een houten kastje met stolpen en een waterput achter het huis.

Toen het Wilhelminakanaal (let wel: met de hand!) werd gegraven woonden bij de familie van den Hout twee arbeiders uit Poppel in. Mie leste de dorst met water uit de waterput.

Om bij te verdienen ging zij ook dienen bij Drik Heeren (later Kees Fouchier).

Het ontstaan van het kanaal scheidde hen ineens af van de buurt.

Nies had allerlei bezigheden om zijn boterham te verdienen. Hij ging helpen bij de boeren in de buurt, o.a. bij de broers Priems op het Hei-eind.

Voorts haalde hij een tijdje de beerputten van de textielfabrieken leeg en een hele tijd was hij boswachter in de Hoebens Maast, net ook in de tijd dat daar een mot de bossen helemaal aantastte.

In 1917, volgens het bevolkingsregister, verhuisde het gezin naar Hasseltstraat 91. Nies verbouwde dat huis met een Franse kap. In dit huis is hij in 1932 ook gestorven. Zijn dochter, Bet van Berkel-van den Hout had daar later nog een winkeltje.

 

Louis Sparidans