Mysterieuze grafvondst in de Hasselt

  • Datering van de gebeurtenis: 1 april 1893


Bijgaand mysterieus opschrift op een graf, gevonden in de Hasselt, heeft heel wat mensen hoofdpijn bezorgd. Het lijkt, omdat de letters verspreid staan, of er sprake is van een oorspronkelijke tekst met 54 letters.

Tilburgsche Courant van 6 april 1893:
Terwijl een landbouwer bezig was om in de Kasteelse bossen in de wijk Hasselt de grond om te spitten, stootte hij met zijn spa op een grafkelder. Dit bleek de familiekelder te zijn van de vroegere graven van Grobbendonk. Een paar doodkisten, wapenen, kleren, enz. waren er aanwezig. Op last van den burgemeester is de kelder gesloten totdat er nader omtrent den inhoud zal zijn beslist. Een grafzerk droeg - voor zover leesbaar - het volgende opschrift, zie afbeelding.

Aldus lazen we in het bijvoegsel van de „best ingelichte" Courant, de Nieuwe Bredasche, in haar nummer van zaterdag 2 april. Omdat men van ons wel niet kan verwachten dat we Latijn kennen, hebben we de hulp ingeroepen van een student. De knaap plaatste de letters naast elkander, haalde er enige puntjes uit en liet ons lezen:

UIT ADAM IS EVA GESNEDEN UIT EEN RIB