Oudste studentenvereniging 85 Jaar

  • Datering van de gebeurtenis: 1927 - 2012

Tilburg Studentenstad ? ja zeker, zie het logo anno 2012 (afb 1).

 

Al vanaf 1927 is er een studentenvereniging, toen de Hogeschool Economie al volop draaide. Later werd dit de huidige Universiteit van Tilburg ... Voor de studenten van de Hogeschool werd op 8 oktober 1927 het Tilburgs Studenten Corps (TSC) Sint Olof opgericht. Roepnaam: Sint Olof.

 

Al snel groeide het aantal leden, maar in de Tweede Wereldoorlog moesten de activiteiten op een laag pitje, omdat Sint Olof weigerde de 'loyaliteitsverklaring' voor de Duitse bezetters te tekenen.

 

Nu kent Tilburg circa tien Studentenverenigingen, waarvan de oudste dus al 85 jaar oud is. Sint Olof kent - verspreid over de hele stad - circa 35 (grote) studentenhuizen, waar leden desgewenst een kamer kunnen huren en van alle faciliteiten gebruik kunnen maken. In 2011 maakte ik enkele foto's tijdens een studenfesst voor topekomstige nieuwe leden en bewoners. Het was aan het Wilhelminapark op nummer 119 (afb 3 t/m 6) ... Een impressie !

 

Het bestuur van Sint Olof heeft vanaf 1927 ook verspreid door de hele stad gezeten. Dat begon in de Willem II-straat (in de Harmonie of bij Montagnard ?). Vanaf 1935 verhuisden ze naar de Heuvel op nummer 62. Afb. 2l;aat dit pand zien, getooid met allerlei verkiezingsposters. Tussen 1962 en 1969 zat Olof op de Academielaan 9 en vanaf 1969 in de Reitse Hoevenstraat, complex Tongerlose Hoeve. Tegenwoordig zit Sint Olof, al heel lang, op de Spoorlaan 330/332.

 

In al die jaren zijn er ook heel wat mensen lid geweest, die later bekend of beroem werden. Ministers, bankiers, zangers ... Zonder volledig te zijn
enkele namen: Piet Steenkamp, Jan Hommen, Norbert Schmeltzer en
last-but-not-least: Guus Meeuwis.

 

Momenteel heeft de jarige TSC Sint Olof 550 leden. Proficiat !

 

Bronnen: RAT, website Sint Olof.

Foto 1: website gemeente Tilburg
Foto 2: RAT Beeldonline
Foto 3 t/m 6: Mieke-Nelie vd Heijden