Tilburg opnieuw garnizoensstad

  • Datering van de gebeurtenis: 1938


Tijdens een evaluatiebijeenkomst over het ‘Geheugen van Tilburg', afgelopen maand, kwam naar voren dat in Tilburg de ‘Tweede Wereldoorlog' als thema nog volop leeft.
Persoonlijk heb ik er evenwel ‘niet zoveel mee'.

Ik ben immers pas nét ‘vör d'n oorlog' in Tilburg geboren (in 1938) en was bij de bevrijding van Tilburg, op 27 oktober 1944, amper zes jaar oud.

Gegeven de veronderstelde belangstelling heb ik me in een aantal tijdens deze oorlog in Tilburg voorgekomen ‘incidenten' verdiept, waarvan ik me heb voorgenomen zo nu en dan een bijdrage op deze site te plaatsen.

Om te beginnen een foto uit 1938, het jaar waarin Tilburg opnieuw tot garnizoensstad werd ‘gebombardeerd' als een van elf steden in Nederland.

Op afbeelding 1 is de binnenkomst van de eerste troepen te zien, afkomstig uit Waalsdorp.
In datzelfde jaar werd overigens ook de eerste steen gelegd voor de bouw van de Willem II - kazerne aan de Ringbaan Zuid.

Afbeelding 2 laat de toenmalige burgemeester Van de Mortel zien, staande voor het Paleis-Raadhuis, bij de ontvangst van het 2e bataljon Jagers op het Willemsplein.

Links achter hem de commandant van het veldleger luitenant - generaal J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst.
Op het balkon, de heer met de hoge hoed, de toenmalige wethouder C. van de Ven met naast hem de gemeentesecretaris W.J. van Dusseldorp.

Achter de pilaster Ir. J. Merkx, rijksnijverheidsconsulent, met naast hem de heer Fred. Mutsaers, toenmalig voorzitter van "Tilburg Vooruit".
Daarnaast het raadslid Karel van Herk.

Bron: RAT en Niod

Tilburg Wiki:

Media