boekje 'Zus had geen geluk. Ze zat juist in bed met sinterklaas'

  • Datering van het voorwerp: 5 december 1970

Vroeger zag je ze vaker, leuke boekjes vol met kinder-kolder. Ook in tijdschriften als Libelle en Margriet stonden ze vaak, soms ingestuurd door de ouders of grootouders van de prietpraters !

In dit boekje uit 1969 (afb. 1) is kinder-kolder verzameld in een mooi bundeltje door de Belgische schoolmeester Pol Vanhaverbeke. Het werd
dat jaar uitgegeven door Drukkerij - Uitgeverij Lanno in Tielt.
Onlangs vond ik mijn mooie boekje terug op zolder, vergeten.

Maar al snel kwamen de leuke herinneringen aan die leuke uitspraken en verschrijvingen uit profwerken, opstellen en dictée's weer terug in mijn herinnering ... Duizenden stijloefeningen, overhoringen en spreekbeurten leverden ook mooie resultaten op. Meester Pol vond ze bij zo'n 600 kinderen tussen 7 en 14 jaar, 23 jaar lang verzamelde hij hun gekke, leuke en kolderieke praatjes en schrijfsel.

Ik citeer er een paar:

Zus had geen geluk. Ze zat juist in bed met Sinterklaas.
Als vader gegeten heeft, begint hij onmiddellijk eieren te leggen in zijn auto.
Mijn grootmoeder is ook zo jong niet meer als in het begin.
Ik heb ook nog een zusje van halfvier.
Mijn vader rookt meestal longplayers.
Mijn moeder komt voort van een tweeling.

Ik mag van geluk spreken, dat ik bij mijn geboorte zulk een goede moeder getroffen heb.
Vader staat altijd vroeg op en steekt dan de kachel aan en daarna moeder.
Al wie bij ons binnen komt, mag eens proeven van mijn moeder.
Vader snijdt het brood en moeder de koffie.
Mijn vader is schroevendraaier op het vliegveld.
Wanneer ik schreide, kwam moeder naar me toegelopen, want ik kon dat zelf nog niet.

We bladeren in een mooi boek of in de TV.
Er was geen electriciteit en wij moesten met kaarsen naar de televisie kijken.
De kat ronkte als een zwijn.
Toen ik eens klein was had ik een hondje.
Vooral zijn snuit is zeer gevoelig, iedere keer dat men erop staat is hij dood.
Ik geloof dat onze hond in zijn apejaren is, want hij haalt altijd kattekwaad uit.

Tot zover mijn 5 december bijdrage !

Misschien vind je dit soort kinder-kolder tegenwoordig
ook wel op Internet. Ik zal het nog eens gaan zoeken !

bron: " Zus had geen geluk "

Alle rechten voorbehouden