De Siberische grondeekhoorn, uniek voor Tilburg !

  • Datering van de gebeurtenis: Vanaf 1973


Tilburg is uniek in Nederland. Dat wist u natuurlijk al lang maar nu blijkt, ook op het terrein van eekhoorntjes!

Ik ben erop geattendeerd door de ‘Stichting Brabants Landschap' via het onlangs door hen uitgebrachte jubileumboek (ze bestaan dit jaar 80 jaar!) met als titel ‘Landgoederen in Noord-Brabant'.
Een prachtig boekwerk, bijna 500 pagina's in atlasformaat!

Er wordt onder meer het volgende verhaald:

‘Tilburg, in het landgoed ‘De Oude Warande', is de enige plek in Nederland waar de Siberische grondeekhoorn voorkomt.
Dat we deze guitige rakker hier vrolijk kunnen zien rondrennen, hebben we te danken aan de Tilburgse dierentuin, die hier van 1932 tot 1973 in de nabijheid gevestigd was.

Bij de sluiting hiervan (in 1973 dus) werden alle dieren verkocht, waarbij de ondergronds levende eekhoorns werden vergeten. Na het verdwijnen van hun gevangenis (de oorspronkelijke dierentuin) kwamen ze te voorschijn om voortaan in vrijheid van hun bestaan te genieten'.

Bij de foto hiernaast (van Tonnie Verheijden) lees ik op haar website (zoomm.nl) een iets andere versie:

‘Vlak voordat het Tilburgse Natuur Dierentuin gesloten werd ontsnapte er tijdens de verhuizing in 1973 een aantal van deze Siberische grondeekhoorns uit de dierentuin doordat een van de kisten viel en open ging'.

Hoe het ook zij, het blijft uniek.

Zij het dat er nadien ook nog enkele (zeer beperkte) waarnemingen, elders in Zuid-Nederland hebben plaatsgevonden. Zie de kaart op afbeelding 2.
Misschien geëmigreerd uit Tilburg? Een kniesoor die daarop let.

Afbeelding 4 toont nóg een nostalgisch plaatje uit mijn jeugd (via BeeldOnline). Een prachtige herinnering!

 

Alle rechten voorbehouden

Media