WO II (4) - een week na het begin

  • Datering van de gebeurtenis: Van 10 tot 17 mei 1940


De Tweede Wereldoorlog (vervolg).
De ‘Nieuwe Tilburgsche Courant' schrijft op vrijdag 17 mei 1940 als volgt.

Bij een tocht langs den grooten rijksweg naar Breda stuit men telkens op de sporten van de strijd, die hier gewoed heeft tusschen de oprukkende en de wijkende strijdkrachten.

De meesten hebben natuurlijk reeds gezien wat geschied is tot aan den Delmerweg.
Vanaf de Ringbaan-West zijn tallooze huizen ontpand en van de ruiten beroofd door den luchtdruk en de scherven der bommen, die hier in de naaste omgeving van den weg in niet gering aantal zijn gevallen.
De fraaie wijk Zorgvlied aan de noordzijde ziet er zwaar gehavend uit.

Het café "De Vier winden" van van Galen bij den overweg ligt in puin alsmede enkele boerderijen en schuren daar achter langs de Schaapstraat.

Tot aan Burgers Dierenpark hebben villa's en woonhuizen weinig geleden, maar dan treden de sporen van den strijd duidelijk aan den dag.

De bosschen van het landgoed. "De Oude Waranda" brandden gisteren nog en op vele plaatsen langs den weg liggen vernielde autobussen en legervoertuigen, sommige verbrand of verwrongen.
In de bosschen langs den weg nabij "Wildrijck" zijn vele bommen terecht gekomen.
Het Juvenaat "Mariën" heeft niets geleden.

Tusschen Dongewijk en Hulten zijn enkele zware bommen vlak langs den weg terecht gekomen, waardoor het wegdek hier en daar gegolfd is.
Duitsche pioniers waren gisteren echter reeks druk doende om een en ander te herstellen.

In Hulten zijn verscheidene huizen niet zwaar beschadigd.
Op het kruispunt Gilze-Rijen is het café zoo goed als geheel vernield, alsmede de herberg tegenover het vliegveld aan den weg naar Gilze.

Weinig bijzonders is verder te zien aan den Driesprong bij Breda.

 

Tilburg Wiki: