WO II (8) - bijna twee weken na het begin (deel 1)

  • Datering van de gebeurtenis: Van 10 tot 23 mei 1940


Bijna twee weken na het begin van de Tweede Wereldoorlog schreef de ‘Nieuwe Tilburgsche Courant' op 23 mei 1940 als volgt.
Hierna het eerste gedeelte.

 

Berichten van gesneuvelden

 

Het Hoofdbestuur zendt rechtstreeks bericht aan gemeentebesturen.

Het Bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis afd. Tilburg, deelt in overleg met het Hoofdbestuur mede, dat alle leger-commandanten worden verplicht, inlichtingen betreffende gewonden en gesneuvelden zoo spoedig en nauwkeurig mogelijk aan het Informatiebureau Nederlandsche Roode Kruis, Zwartweg 75 te Den Haag, toe te zenden.

Deze gegevens worden direct door het Informatie Bureau doorgezonden aan de burgemeesters van de plaatsen waar deze personen woonachting zijn.

De Burgemeesters zorgen, dat deze mededeelingen zoo spoedig mogelijk en op passende wijze aan de naaste familieleden worden kennis gegeven.

 

Er is bericht gekomen, dat gesneuveld zijn:

* G.W.J. van Rooy, oud 30 jaar, vader van één kind, wonende Leenheerenstraat 50b, Tilburg, gevallen te Dordrecht.

* Martinus van de Pas, Biezenmortel, Udenhout.

* J. Louwinger, oud 21 jaar, ongehuwd, wonende Tulpstraat 50, Tilburg, gesneuveld op 10 Mei te Rijswijk.


Over krijgsgevangenen kan het Roode Kruis geen inlichtingen verstrekken, doch deze militairen worden in de gelegenheid gesteld, binnen acht dagen persoonlijk hun toestand aan hun familieleden mede te deelen en voor spoedige postverzending zal worden zorggedragen.

 

De afbeelding toont de gedachteniskapel voor gesneuvelden aan de Schoorstraat in Udenhout.

 

Tilburg Wiki:

Media