Het volk krijgt een vroolijken dag (1)

Kozakken

Met al die Oranjefeesten die we in het vooruitzicht hebben, zou ik best eens een goeie 200 jaar terug willen in de tijd. Toen gebeurde het allemaal.

De Fransen onder Napoleon waren weggejaagd uit Rusland en de kozakken zaten ze op de hielen. Ze vluchtten door Polen en Duitsland en dan door Nederland……..En dat was me wat !

Een drietal heldhaftige Nederlandse pennelikkers (Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum) werden dapper toen ze de ruggen van de Fransen zich snel zagen verwijderen en ze vonden dat het weer tijd werd voor Hollandse, ik bedoel Nederlandse helden. Dus stelden ze een proclamatie op met daarin (ik citeer wat losse flarden), onder andere:

Oranje Boven ! Holland is vrij…..
De Franschen vluchten aan alle kanten…...
Alle de aanzienlijken komen in de regeering…...
Het volk krijgt een vroolijken dag,
Op gemeene kosten…….

Dit klinkt allemaal tot hiertoe nog niet zo Tilburgs, maar de Tilburgers hadden toen, in het algemeen, dan ook niet zo’n hekel aan de Fransen, zoals die van boven de Moerdijk..

Echter, in een paar artikels wil ik de komst van de kozakken in Tilburg, in 1813-1814, beschrijven…..Dat waren helemaal geen leuke mensen, achteraf hadden sommigen van ons inderdaad liever met Fransen te doen gehad….. De kozakken waren heel roofzuchtig en geen vrouw was er veilig voor hen ! Dit volgens een Tilburger, J.B. De Beer, die toen een dagboek heeft bijgehouden, dat ik met rooie oortjes heb zitten lezen………

Met de komst van de kozakken eindigde de “Franse tijd”.En gelukkig zijn die kozakken hier toen niet gebleven, zoals wel het geval was in Polen, en in de Baltische landen……. Wij kregen toen Willem van Oranje, en, eerlijk is eerlijk, dat was toch wel beter. Dus, volgende keer, over het verblijf van de Fransen hier, die in 1794 in de buurt van de huidige Sint Josefstraat vechtend binnenkwamen, en in 1813 door kozakken en Pruissische huzaren weg gejaagd werden, in de richting van Weelde en Ravels.


Wordt vervolgd

Anton van de Wiel

Media