De NBSM

De NBSM :

 

De NBSM oftewel de ‘Noord-Brabantsche Stoomtramweg-Maatschappij’ werd op 4 november 1880 in Tilburg opgericht ten overstaan van notaris J.A. Daamen.

Directeur werd de heer J. van den Elzen, een Waalwijkse civiel-ingenieur.

Op 12 april 1879 had de Gemeente Tilburg hem de concessie verleend om een tramlijn te bouwen tussen Tilburg en Waalwijk. In oktober 1878 had hij namelijk gepleit voor een tramverbinding tussen Waalwijk en Tilburg-Koningshoeven voor zowel personen- als goederenvervoer.

De achtergrond hiervan was om voor de opkomende textielindustrie in Tilburg een scheepvaartverbinding te realiseren met als haven, de Maashaven in Waalwijk. Tilburg had op dat moment zelf nog geen haven. Het Wilhelminakanaal werd immers pas in 1923 in gebruik genomen.

Het eerste stuk van de tramlijn, het gedeelte tussen Tilburg–station Staatsspoor en Besoijen werd op 13 juli 1881 in gebruik genomen.

De NBSM beschikte over een maatschappelijk kapitaal van een half miljoen gulden, verdeeld in aandelen van duizend gulden, resp. zogenoemde gesplitste aandelen van 250 en 125 gulden.

Hiernaast twee afbeeldingen van deze aandelen, met dank aan de site oudefondsen.nl van de heer Ton Verkerk.

Een enkele reis kostte 24 cent per persoon. Niettemin ging de NBSM in 1893 failliet.

In mijn jonge jaren kwam ik nog wel eens in Café ‘Tramstation’ aan het Wilhelminapark (rechts, richting Goirkestraat), zijnde een herinnering aan die ‘tram-tijd’. Zie de afbeelding daarvan (via BeeldOnline).

Ik dronk er indertijd wel eens een ‘vjeuwtje’ oftewel een ‘konjakje’.

(Wordt vervolgd)

 

Louis Sparidans

Bron: vnl. Wikipedia

Tilburg Wiki:

Media