Crowdfunding in 1900 voor Marietje Kessels

Fotonummer 007247

Sinds kort heeft Tilburg een website Tilburg voor Cultuur. Een site waarop projecten worden gepresenteerd met als doel om donaties te ontvangen vanuit het publiek. Dat bracht me op het grafmonument voor Marietje Kessels dat in 1900 eveneens door het Tilburgse publiek werd bekostigd.

Crowdfunding avant la lettre, want maken we een vergelijking tussen die nieuwe website voor cultuur en de berichtgeving in de krant dan zien we overeenkomsten. Een totaalbedrag wat al is opgebracht: fl. 680,61. De dienstbode van F. V. op 't Goirke leverde fl. 0,15 en het Scherpschuttersgezelschap st. Sebastiaan fl. 1,56. Iemand die onbekend wenste te blijven bracht fl. 0,05 in en Marietje en Netje fl. 0,02. Ze waren er blij mee: 'Aan ons bureau wordt tot zelfs de kleinste gift in dankbaarheid afgenomen.'

Voorts lezen we motivaties die tevens een mooi tijdsbeeld opleveren:

  • Een vader van achttien kinderen leverde fl. 0,25
  • 'Een gift al voor den derden keer, door 't werkvolk van Thomas de Beer, niet van de meisjes of de weberij, maar van de spin- en kettingscheerderij.' fl. 2,25
  • 'Uit den spaarpot van Theresia, Willem en Elisabeth van lieshout.'fl. 0,65

Een andere actie was die van een werkeloze vader die speciaal een liedje schreef voor Marietje. Hij bood het 'beleefd te koop aan' en de prijs was 'naar goeddunken'.

Op de bovenste afbeelding zien we het grafmonument van Marietje Kessels dat met steun van de Tilburgse bevolking werd gerealiseerd. Een vroege vorm van crowdfunding.

Tilburg Wiki:

Media