Verlaten kènder

Fotonummer 034923

Ongeveer ter hoogte van de hoek Wilhelminapark-Stedekestraat, vlakbij de toenmalige CTM (de Coöperatieve Tilburgse Melkfabriek), stond in mijn kinderjaren (in de tweede helft van de jaren veertig van de 20e eeuw) een kindertehuis. Het zal er wel al langer geweest zijn, maar mijn herinneringen gaan niet verder.

We woonden er thuis niet ver vandaan, dus we kwamen er nogal eens langs en we wisten niet beter dan dat dat het huis was van de ‘Verlaten Kènder’, zoals het in de volksmond werd genoemd.

Het had ‘iets zieligs’ maar tegelijkertijd liep je er toch altijd snel voorbij want ‘je kon nooit weten ..... ‘. Het ging om ‘verlaten en/of verwaarloosde kinderen’ zo werd gezegd. Veelal kinderen wier ouders de ouderlijke macht was ontnomen, ‘moeilijk opvoedbare’ kinderen, maar ook weeskinderen, slachtoffers van incest enzovoorts.

Pas later, toen ik eenmaal een puber was, kreeg het huis in mijn herinnering ook een naam, ‘Maria Goretti’. En nog weer later, maar ik woonde toen al niet meer in Tilburg, werd er een nieuw en groter tehuis voor gebouwd, eveneens aan het Wilhelminapark.

De naam ‘Maria Goretti’ bleek afkomstig van een Italiaans meisje dat in het jaar 1902 op (bijna) twaalfjarige leeftijd door een buurjongen werd aangerand resp. neergestoken. Ze vergaf haar aanrander en overleed een dag later. In 1950 verklaarde de RK Kerk haar heilig. Vandaar!

Saillant detail: de betreffende buurjongen trad, na zijn gevangenisstraf te hebben uitgezeten, in bij de benedictijnen en was aanwezig bij haar heiligverklaring, evenals de moeder van Maria.

Vandaag, 6 juli, is het volgens de kerk-kalender haar naamdag; 6 juli was namelijk ook haar sterfdag.

Bijgaand via BeeldOnline een foto van dat oude ‘Maria Goretti-Huis’, alsook via Google-pictures een afbeelding van Maria Goretti zelf.

Louis Sparidans

P.S. Over heilig-verklaringen gesproken: er was deze week ook nog ‘een opsteker’ voor de échte katholieken. Gisteren (5 juli 2013) werd bekend gemaakt dat binnenkort twee recente pausen tegelijk zullen worden heiligverklaard: Johannes-Paulus II én Johannes XXIII.

Toemaar, het lijkt wel ‘lintjesregen’. Er is dus nog 'hoop' dat u ook nog eens ooit heilig wordt verklaard .....

Tilburg Wiki:

Media