Klooster aan de Oude Dijk

Klooster Zusters van Liefde aan de Oude Dijk :

Gistermorgen bezocht ik het kloostercomplex (met tuin) van de ‘Zusters aan de Oude Dijk’. Althans, wat er van over is of, beter gezegd, het tot verzorgingshuis ver-/ge-bouwde deel van het oude kloostercomplex. Onlangs is mijn jongste broer met zijn vrouw daarin opgenomen, vandaar.

Het was in mijn jeugd een monumentaal complex waar je als jongen ‘niks te zoeken had’. Dus was ik er nooit eerder geweest.

Om plaats te maken voor dat nieuwe verzorgingshuis zijn diverse oorspronkelijke gebouwdelen dertig jaar geleden gesloopt, zoals de boerderij, de huishoudschool, een lagere school, het weeshuis, het noviciaat en postulaat, een ketelhuis enz.

Het verzorgingshuis draagt een toepasselijke en mooie naam: ‘Mater Misericordiae’ oftewel ‘Moeder van Barmhartigheid’. Een duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke naam van de zustercongregatie.

Eenmaal binnen, bemerkte ik dat de meeste kamers van een zuster-naam waren voorzien. Bij navraag bleek dat juist. Het is oorspronkelijk gebouwd als een klooster-bejaardenoord voor de eigen zusters, maar langzamerhand raken (ook) de ‘eigen’ bejaarde zusters ‘op’.

Daarom staat het huis sinds een paar jaar ook ‘open’ voor niet-religieuzen, dus ook voor onze Kees met zijn vrouw. Het was ook voor hemzelf een verrassing. Er blijken nauwelijks mannen te wonen!

Na afloop van mijn bezoek ben ik ook nog even de gigantische tuin doorgelopen. Prachtig en zeer goed verzorgd. Alleen was ik op dat moment de enige tuinbezoeker .....

Het heeft wel wat, op een plek in Tilburg te komen en te kunnen rondlopen, waarvan je het gevoel hebt dat vele Tilburgers het nauwelijks kennen.

Bijgaande foto’s maakte ik er gisteren.

 

Louis Sparidans

Tilburg Wiki:

Media