Kruisraketten ja/nee ?

Tilburgse muurkrant :

 

Onlangs memoreerde ik in een verhaal (zijdelings) het verzet tegen het opstellen van (nucleaire) kruisraketten in Nederland. Zie desgewenst het verhaal onder de titel “Eeuwigdurende bijstand’.

Dat speelde in de jaren eind zeventig / begin tachtig van de vorige eeuw. Ook Tilburg liet zich hierbij niet onbetuigd.

In het kader van het thema ‘Muurkranten in Tilburg’ trof ik op de site van het ‘ International Institute of Social History’ de hiernaast staande afbeelding van een Tilburgse muurkrant uit 1980 aan. Daaruit blijkt opnieuw hoezeer het thema van kernbewapening ook in Tilburg leefde.

Het is een beetje een cynische afbeelding en tekst, maar in die tijd wel volstrekt duidelijk.

Het toenmalige kabinet onder aanvoering van Dries van Agt met Chris van der Klaauw als minister van buitenlandse zaken besloot toen namens Nederland om zich positief op te stellen ten aanzien van het plaatsen van kruisraketten in Nederland door de Verenigde Staten.

Joseph Luns, een vroegere (Nederlandse) minister van buitenlandse zaken en in die tijd secretaris-generaal van de NAVO, was een zeer groot voorstander van plaatsing en prijst derhalve op de afbeelding de kruisraket nog eens extra aan.

Het is er (gelukkig) nooit van gekomen.

Mede dankzij deze Tilburgse muurkrant nam de oppositie tegen kruisraketten in de jaren daarna alleen maar toe.

 

Louis Sparidans