Steuncomité Solidarnosc Tilburg 1981

Lech Walenza

Ik reageerde ondanks op het verhaal van Louis Sparidans “Een muurkrant die vragen oproept” en daar zei ik dat ik het in die dagen druk had met het steuncomité Solidarnosc in Tilburg. Dat herinnerde mijn aan een paar krantenknipsels die ik bewaard heb.

De wereld stond in die dagen op zijn kop doordat de Poolse regeringsleider Wojciech Jaruzelski op 13 december 1981,onder druk van de Sovjet-Unie, de staat van beleg afkondigde. Vele leiders van de beweging Solidarnosc werden tijdelijk gevangengezet en op 8 oktober 1982 werd de vakbeweging verboden.

Reden voor een aantal verontruste Tilburgers, waaronder ik, om een demonstratie te organiseren en een Tilburgs steuncomité op te richten.

De krantenartikelen uit het Nieuwsblad uit die tijd:

Nieuwsblad van het Zuiden 21 december 1981

(Van onze stadsredactie)

Onder het motto ,Solidair met Solidariteit" hebben zaterdagmiddag enkele honderden Tilburgers gedemonstreerd tegen het militaire ingrijpen in Polen.

Gewapend met Spandoeken en sandwichborden verzamelde het gezelschap zich om 1400 uur op het Heuvelplein, waarna aansluitend' een demonstratieve tocht werd ondernomen door de binnenring van de stad: Via Piusstraat, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekríng liep men over de Spoorlaan weer terug naar de Heuvel, waar de stoet weer werd ontbonden. Voordat men aan de tocht begon sprak H. Meijs van de FNV-Tilburg enkele woorden tot de demonstranten. Hij merkte daarbij op, dat de mensen in Polen hun leven riskeren voor een klein beetje medezeggenschap. Solidariteit moet volgens hem niet zo maar een woord blijven, maar moet inhoud krijgen. ,,We moeten samen er onze schouders onder zetten", aldus de vakbondsman. Hij voegde er aan toe, dat de vakbond, zijn leden zal oproepen om zich bijhet Tilburgse solidariteitscomité aan te sluiten. Vanavond, vindt overigens de oprichtingsvergadering van dat comité plaats in het pand aan de Nieuwlandstraat 39. Diverse politieke partijen, vredesbewegingen en groeperingen hebben al toegezegd, aan het comité, dat het verzet in Polen gaat steunen, deel te nemen.

Nieuwsblad van het Zuiden 29 januari 1982

(Van onze stadsredactie)

TILBURG - In Tilburg is een steuncomité Solidarnosc opgericht.

Als symbool voor de solidariteit van dit comité met de bevolking in Polen hangt er sinds gisteren bij

het FNV-gebouw aan de Spoorlaan de vlag van de Poolse vakbond. Het comité wil de aandacht van de Tilburgse bevolking die nu vooral gericht is op de humanitaire hulp aan Polen ook richten op de politieke situatie in dat land.

“Brood en kleding alleen lossen de problemen niet op", aldus Henk van Mierlo, woordvoerder van het comité. Met behulp van folders, brochures en een manifestatie op 26 februari willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat de situatie in Polen, volgens hen het gevolg is van het machtsblokdenken in de wereld. Het comité is van mening dat de situatie in Polen door de Verenigde Staten gebruikt zal worden om de modernisering van de kernwapens door te voeren.

Door contacten ê leggen in Polen, met name in Krakow, wil het comité ervoor ijveren dat de democratische vrijheidsrechten voor de Polen weer hersteld worden. De doelstelling van het Tilburgse

steuncomité wordt onderschreven door de afdelingen in Tilburg van de FNV, PvdA, PSP, CPN, KEN,

IKB en verder de Wereldwinkel, het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, de Tilburgse Vredeskoerier, Solidair en de Werkgroep Informatie Dienstplicht.

In meerdere steden in Nederland zijn steuncomités opgericht. In Amsterdam wil men een landelijk

informatiecentrum oprichten onder de naam Solidarnosc. Met geld dat in de afzonderlijke steden bijeengebracht wordt, wil men de activiteiten van de Poolse vakbond steunen. Het Tilburgse steuncomité heeft als correspondentieadres Nieuwlandstraat 39.

Door mijn verhuizing in augustus ’82 naar Eindhoven, ben ik mijn zicht op het comité verloren, maar ik heb overigens nog een negatieve én een zeer positieve ervaring aan over gehouden.

De negatieve: tijdens de zoveelste vergadering bij het JAC aan de Nieuwlandstraat werd mijn schitterende fiets,een Gazelle nr. 8, waar ik apetrots op was gestolen!

En de positieve: in juli 1982 ging ik met mijn huidige vrouw op vakantie in Londen. Na aankomst in Harwich moesten we met de trein naar Londen. Ik had een linnen Solidarnosc-tasje aan mijn schouder een kreeg onmiddellijk een zeer geanimeerd gesprek met een paar Engelsen die, na mijn verhaal gehoord te hebben, ook een steuncomité van de grond wilde krijgen.

Henk van Mierlo.

Nuenen

Foto’s uit persoonlijke krantenknipsels.
Lech Walenza en krant uit Wikipedia.

Media