Zwart behang

Muurkrant 'Zwart Behang' :

Nog een relatie met Tilburgse muurkranten!

In de jaren negentig van de vorige eeuw ben ik een paar jaar voorzitter geweest van het Humanistisch Verbond, afdeling Nijmegen e.o. Een van de leden daar had indertijd aan de Radboud-Universiteit politicologie gestudeerd en vertelde me geregeld over zijn anarchistische ‘jonge jaren’. Hij maakte destijds ook deel uit van een kraakbeweging.

Tijdens die gesprekken kwam ook regelmatig Tilburg aan de orde (alsook het kraken van panden in Tilburg) want in de tweede helft van de tachtiger jaren bezocht hij er vaak vergaderingen van het LAO, oftewel het ‘Landelijk Anarchisties Overleg’.

Ik dacht er weer aan toen ik onlangs op internet een paar (van oorsprong Tilburgse) muurkranten tegenkwam. Het publiceren van deze muurkranten onder de naam ‘Zwart behang’ werd namelijk vanuit Tilburg gecoördineerd. Zie bijgaande afbeeldingen.

Uit het colofon van die muurkranten citeer ik:

‘Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.

Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar: LAO, Baarshof 14, Tilburg. DOEN !’

Let wel, dat was ongeveer 25 jaar geleden. De huidige bewoners van dit adres weten mogelijk ‘van niks’.

Ach, dat was nog eens een tijd. Welke Tilburgers weten hier nog meer van?

Louis Sparidans

P.S. Zelf las ik zo’n dertig jaar geleden een verzameling essays van A. den Doolaard (1901-1994) onder de titel ‘Ik ben tegen’. In zekere zin nog steeds actueel !

Bijgaand ook nog een tweetal afbeeldingen (via BeeldOnline) aangaande kraakpanden in Tilburg.