Konijnendiefstal bij politieagent dec. 1941

Teeletten

Ik was benieuwd wat  er  in de Nieuwe Tilburgsche Courant  van 23 december 1941, de geboortedag van mijn zus Gonnie, zou staan en ik kwam onderstaand, opmerkelijk verhaal tegen.

En o ja,  het was oorlog en echte thee was niet of nauwelijks te krijgen. Men was dus aangewezen op surrogaat. Vandaar een reclame  hierbij uit dezelfde krant van Teeletten.

En ons moeder kan het niet geweest zijn want ze was veel jonger en lag bovendien te kramen in de H.Berkvensstraat!

EEN 64-JARIGE DIEVEGGE OP BLOOTE VOETEN!

Midden in den nacht op heeterdaad betrapt door een agent wiens konijnen zij wilde stelen!

„Je maakt tegenwoordig van alles mee", zoo hoort men wel eens verzuchten, maar de agent van politie G. alhier heeft in den afgeloopen nacht toch wel voor iets héél  origineels gestaan!  Zooals menigeen was ook deze ridder van Hermandad er wegens de schaarschte aan vleesch toe overgegaan om wat konijntjes te fokken om zoodoende bij gelegenheid eens verzekerd te zijn van een " hartig” boutje. De agenten zijn er o.a. voor om tegen de vaak  voorkomende konijnendiefstallen te waken en het is te begrijpen, dat zij dan voorzeker ook op hun eigen beestjes passen!

Nu had de agent G. al eenige malen opgemerkt, dat er aan zijn konijnenhok achter zijn woning gemorreld was..
Zooals het hem past, was hij op zijn hoede en kwam hij op een vernuftig idee. Hij legde een “alarminrichting'" aan, welke hier op neerkwam, dat in zijn slaapkamer een belletje begon te rinkelen zoodra het deurtje van zijn konijnenhok zou worden geopend. In den afgeloopen nacht heeft hij veel succes gehad van zijn „uitvinding". In het holst van den nacht

werd hij wakker door het in werking getreden „alarmsignaal". In een oogwenk had hij zijn uniformbroek aan en stormde met 'n gummiknuppel in de hand naar buiten.

Daar zag hij een donkere gestalte bij zijn konijnenkooi. „Wat, doe jij daar?" riep hij en — gelukkig— zag hij juist op het laatste moment, en waarachtig niet tot zijn geringe verbazing, dat hij tegenover een vrouwspersoon stond, want hij had al „uitgehaald" om een krachtige mep met den gummistok uit te deelen.

De agent bleek, te doen te hebben met de 64-jarige huisvrouw J. v, A.—V. d. A.. die een groote zak bij zich had en.... blootsvoets was, kennelijk om in den nacht en in den z.g. spertijd al sluipend niet op te vallen. Je moet maar lef hebben!

 Midden in den nacht om als den vrouw dood van 64 jaar op bloote voeten – om den dood op je lijf te halen! — op konijnenroof uit en dat in het hol van den leeuw!

Het al te kordate mensch kreeg natuurlijk twee bekeuringen en thans zal haar doen-en-laten nader worden uitgepluisd, want het is zeer waarschijnlijk, dat zij zich nog aan meer konijnendiefstallen heeft schuldig gemaakt

De vrouw woont niet in de naaste omgeving van den bijna bestolen agent, zoodat zij op haar bloote voeten nog een aardig eindje in den nacht getippeld heeft om te trachten zich een paar konijntjes van een ander toe te eigenen,

 Men staat inderdaad  tegenwoordig steeds voor nieuwe verrassingen!

 

Henk van Mierlo

 

 

 

Nuenen