Dagboek Mandos (1)

Familiewapen

Eerder plaatste ik al eens een artikel op het ‘Geheugen van Tilburg’ over de peettante van mijn echtgenote, te weten ‘tante Ad’ Mandos, van de voormalige kledingzaak op de hoek van de Tuinstraat/Nieuwlandstraat, onder de naam ‘Mandos-Knegtel’.  

De moeder van tante Ad was een ‘echte Knegtel’, een familie, oorspronkelijk (rond 1745) afkomstig uit Duitsland (Bohemen) waar toentertijd de naam nog met een ‘ch’ werd geschreven in plaats van met een ‘g’. Zie het hiernaast afgebeelde familiewapen.  

Het geldt voor alle ‘Knegtels’ in Tilburg en die waren er in mijn jeugd nogal wat, o.a. de Wijnhandel van de Weduwe Knegtel in de Heuvelstraat, een Bakker Knegtel en Garage Knegtel op d’n Heuvel annex Piusplein, waar ikzelf ooit ‘een Fordje’  kocht.  

Ik heb de afbeelding van het familiewapen gevonden op een Amerikaanse genealogie-site van in de USA wonende Knechtel- en Knegtel-nazaten met een link naar de Tilburgse ‘Knegtels’ en dus ook naar ‘tante Ad’.  

Aanleiding hiervoor vormde een ‘vondst’ bij de Slegte (thans Polare) van een dagboek uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Het is een bevrijdingsverslag in briefvorm over gebeurtenissen in Tilburg in de periode van 8 september 1944 tot 9 mei 1945, geschreven door de moeder van ‘tante Ad’ onder de titel ‘Beste Anny & Han, Ad & Joop.  

Anny was de oudste dochter in het gezin en voorts: ome 'Joop’ was getrouwd met ‘Ad(je)’, oftewel tante Ad. We hebben ze beiden goed gekend. Helaas zijn ze al overleden.  

Ik kom er nog op terug want een aantal details zijn ook wel interessant voor het ‘Geheugen van Tilburg’.  

Op afb. 2 zijn nog een paar ‘oude Knegtel-dames’ te zien. Mooi, maar ik kan de namen er niet meer bij vinden ..... Misschien zegt het een Knegtel-nazaat uit Tilburg iets?  

 

Louis Sparidans   

 

Media