Aanpak Jeugdwerkloosheid in 1939

Jeugdwerkloosheid in 1939

Vandaag kwam ik in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 11 maart 1939 een bericht over de aanpak van de jeugdwerkloosheid in die dagen tegen.

JONGELUI, NAAR DE WERKPLAATS VOORJEUGDIGEN!

Jongemannen, die werkloos zijt, ..hier ter stedeis voor U een nuttige instelling in het levengeroepen.
De praktijk wijst dit uit.Immers: sinds November 1937 werden aldaaringeschreven in totaal 423 deelnemers. Zij werktener voor korter of langer tijd, en niet minderdan 342 daarvan vonden weer werk!
Meerendeelsdoor de Gem. Arbeidsbeurs, omdat dejongelui, die aan de Centrale Jeugd Werkplaatsin de Lange Nieuwstraat werken, de voorranggenieten bij de bemiddeling.
Dit is dan ook alleszinsredelijk, want die jonge mannen zettenin daden om het parool: Niet luieren of langsde straat lummelen, maar nuttig bezig zijn en trachten vakbekwaamheid te verwerven of hoogerop te voeren.
We weten, dat liet verleidelijk is om te lanterfantenin plaats van onder tucht te werken uitvrije wil zonder loon. Dat valt niet mee.
Maar de 13 jongens, die wegbleven, omdat ze„geen ambitie meer hadden", zijn er niet beterop geworden. Evenmin als de 20 die weggezondenmoesten worden, wegens brutaliteit, luiheid of andere redenen.
Deze moesten pogen weervoldoende wil en zelfoverreding te krijgen, teneinde niet een toekomst van ongeschooldewerklooze in te gaan, met al de misère die daaruitvoortvloeien kan.
Dat zij, die weer werk kregen, bij herhalingvan werkloosheid er direct weerkeeren, bewijstde goede geest, die ervan uitgaat.
Men kan erwerken op de kantoorafdeeling, de schoenmakerij,de machinaal ingerichte metaalafdeeling,(waar ook het lasschen geleerd kan worden), deschilderswinkel en de timmerwerkplaats, terwijlook door de z.g. ongeschoolden er nuttige bezighedenverricht kunnen worden.

Weg met de lediggang! Nuttig streven, dat zij het parool. De Jeugdwerkplaats wil daarbij helpen!

Ik heb, zonder al te rechts te worden, eigenlijk geen commentaar….

 

 

Henk van Mierlo

Nuenen